Възможности

Хомеопатията е реактивен терапевтичен метод. Следователно нейните граници зависят от възможностите за реакция на организма. Съгласно основните дефиниции на метода, хомеопатичното лечение е възможно и ефективно само ако са изпълнени следните три условия:

  • Болестния процес е обратим.
  • Болният е способен да реагира и организмът му може да понесе реакцията.
  • Съществува вещество, което предизвиква у здрав индивид “подобно страдание”, а у болния оздравителна реакция.

От тук става пределно ясно, че някой болести са извън обсега й на действие: острите тежки заболявания, шоковите състояния, изискващи спешна медицинска интервенция, класическото хирургическо лечение. Както и традиционната терапия, така и хомеопатията не е “панацея” и не може да е ефикасна при всички заболявания. Тя няма претенцията да лекува всичко. Сферата й на действие е доста широка, но все пак лимитирана. Опростено казано, хомеопатията е ефикасна и препоръчителна в случаите, когато организмът е способен сам да се пребори с болестта, мобилизирайки собствения си потенциал. Тя обаче остава безсилна, когато защитните сили са изчерпани или крайно ограничени. Така например, хроничните болести или заболяванията в остър стадии, при които се налага спешна помощ, хирургична или друга специализирана намеса, не са от ресора на хомеопатията. Никой съзнателен лекар-хомеопат няма да лекува само с хомеопатия например менингит, туберкулоза, онкологични заболявания, инфаркт на миокарда или инсулино зависим диабет. В тези случаи, тя може да се използва само като допълваща (комплементарна) на традиционната терапия. При хроничните заболявания, третирани консервативно с алопатични медикаменти или по хирургичен път, хомеопатията може да се използва като комплементарна терапия дори при тежки случаи поради фармакологичното си действие и специфичния подход към болния. Това допълващо действие се изразява в частност в по-добра поносимост към конвенционалното лечение или в постигането на оптималното действие на алопатичния медикамент при по малка доза. В много случаи тя позволява да се избегнат страничните въздействия, кумулативния ефект и нежелателната ятрогенизация.

Ако желаете да се възползвате от възможностите на хомеопатичния терапевтичен метод, моля посетете страницата „Запитване за преглед“

<<Към  начална страница