Д-р Иван Несторов – специалист по детски болести, лекар – хомеопат; директор на Център за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ; преподавател към CEDH.

Д-р Иван Несторов завършва средно образование във Френска езикова гимназия „Ромен Ролан” – Стара Загора. Дипломира се с отличен успех (6.00) през 1979 год.
През периода 1981 г. – 1987 год. продължава образованието си в Педиатрична медицинска академия – Санкт Петербург, Русия, специалност „медицина” . Завършва академията с отличие (6.00) през 1987 год. Защитава специалност „детски болести” в Медицинска академия – София през 1991 год.
Приключва успешно през 2000 год. основния двугодишен курс по клинична хомеопатия на CEDH. През 2005 год. завършва с отличен успех магистратура по „Бизнес администрация и здравен мениджмънт” към Факултет „Обществено здраве” на Медицински университет – София.

 
Д-р Несторов има дългогодишна практика като специалист- педиатър и лекар хомеопат.

Работи в Инфекциозна клиника към Тракийски университет (ТУ) – Стара Загора от 1987 до 1991 год.; асистент в Детска клиника при ТУ – Стара Загора 1991 – 1998 год.; завеждащ Детски консултативен кабинет към Университетска поликлиника на ТУ – Стара Загора през 1998 – 2000 г. От 1992 г. е и с частна медицинска практика – Специализиран педиатричен кабинет. От 2010 г. консултира в хомеопатичен кабинет на болница „Токуда“ – София.

Д-р Несторов е сертифициран преподавател по хомеопатия към CEDH от 2000 г. и част от международния преподавателски екип на CEDH. Преподава в България и във Франция. Член е на Съвета по клинична ориентация на CEDH – Париж, Франция от 2003 г. Директор е на Центъра за обучение и развитие на хомеопатията – България (ЦОРХ- България) от 2007 г. до 2012 г. Преподава Клинична хомеопатия, като свободно избираема дисциплина, и на студенти по медицина в Медицински университет, гр. София от 2007 г. до 2012 г.

Председател е на Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО) от 2003 год. до 2011 год.

Създател е на вестник „Клинична хомеопатия” и директор на редакционната колегия на вестника от 2009 г. до 2012 г .

През февруари 2013 ,  д-р Несторов  създава и издава ежемесечно електронен информационен бюлетин ” Хомеопатичен компас”.

Д-р Иван Несторов е автор на книгите: ”Клинична хомеопатична Материя медика” (2005 г.), „Хомеопатичен вадемекум” (2008 г.) и “Ликоподиум&Сепия. Лекарствени взаимодействия и клинични показания” (2010 г.); на научни публикации в областта на инфекциозните болести, интензивната терапия, детските болести и приложението на хомеопатията като терапевтичен метод в лечението на редица заболявания.
Има множество участия в национални и международни конгреси и конференции.

Д-р Несторов е създател и директор на ЦОПХ – Център за обучение и практикуване на хомеопатия и понастоящем работи като лекар хомеопат в центъра.

 

« Към начална страница