Екип

Преподавателският екип на ЦОПХ включва български и чуждестранни лектори от международния екип на CEDH, както и асоциирани преподаватели – водещи специалисти в различни области на медицината у нас.
Преподавателите на ЦОПХ са практикуващи лекари, акредитирани от CEDH като лектори по клинична хомеопатия. Преминали са специализирани курсове за обучение на преподаватели. Обучени са да преподават по методиката на CEDH, който ги атестира всяка академична година и се грижи постоянно за повишаване на тяхната квалификация.

Преподавателите на ЦОПХ споделят визията, че клиничната хомеопатия е неизменна част от съвременната медицина. В процеса на обучение те спазват деонтологичните и педагогически принципи, залегнали в хартата на CEDH. Те имат богат професионален опит и отлично познават хомеопатичния метод.

« Към начална страница