Какъв вид обучение предлагаме

Като последователи на CEDH, ние от екипа на ЦОПХ имаме за цел да предоставим на  лекарите и фармацевтите най-новите и надеждни познания по клинична хомеопатия, като прилагаме ясен, прагматичен и клиничен подход. Курсовете ни по програмите на CEDH са съобразени с Европейските стандарти за обучение по Хомеопатия и имат практическа насоченост. В процеса на обучение ЦОПХ предоставя стаж в оторизирани практики на лекари – хомеопати в страната.

Програмите за обучение на ЦОПХ се основават на възможно най-достоверни данни, произтичащи от съвременните научни познания и клинично наблюдение.
Целта на ЦОПХ е всеки курсист, независимо от неговия опит и ниво на компетентност, да може да намери начин да открие или преоткрие, да научи или да ревизира, да си зададе въпрос, да си отговори или да затвърди своите знания и практика в светлината на непрекъснато си професионално усъвършенствуване.

Предлагаме на вашето внимание една иновативна форма на обучение, каквото е дистанционното електронно обучение.

Практиката на най-добрите школи в света показва, че електронното обучение има потенциала да усъвършенства начина, по който преподаваме и учим. То носи следните предимства:

  • „Учене по всяко време и от всяко място“, през целия живот
  • Повишаване качеството и гъвкавостта на учебния процес
  • Учене без откъсване от личната Ви житейска и работна среда
  • Спестяване на време и средства (напр. транспорт, хотелско настаняване…)
  • Свободни уикенди

Предлагайки на Вашето внимание подобна новаторска и уникална за България инициатива в областта на обучението по хомеопатия, ние от ЦОПХ сме убедени, че ще допринесем за повишаване квалификацията на българския лекар и фармацевт, като заедно използваме възможностите на новите информационни и комуникационни технологии.

 

 

« Към начална страница