За лекари

Уважаеми колегa,

Благодарим Ви за интереса към курсовете за обучение по хомеопатия, предлагани от Центъра за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ!

Ние имаме удоволствието и отговорността да бъдем единствен оторизиран представител на CEDH за България и притежаваме ексклузивното право да преподаваме Клинична хомеопатия по програмите на CEDH.

По тези програми, всяка година се обучават над 3000 медицински специалисти в повече от 20 страни на света, като Франция, Испания, Португалия, Чехия, Бразилия, Тайван, САЩ и други. Преподавателският ни екип включва лекари с богат клиничен опит по хомеопатия, обучени да преподават по методиката на CEDH и да използват най-съвременни педагогически средства на обучение.

Вече трета учебна година, ние  Ви предлагаме една иновативна и спестяваща време и средства форма на обучение , каквото е дистанционното електронно обучение. Семинарите  се провеждат он-лайн, на живо, един път седмично, с продължителност три академични часа от 18 до 20 часа. Представляват мултимедийни Power point презентации, изнесени от квалифицирани и акредитирани лектори – лекари хомеопати  с богат клиничен опит. Чрез тази съвременна форма на обучение се предоставя ценната възможност за интерактивно общуване между всички участници, независимо от това къде се намират в момента.

За да  участвате в курсовете, от техническа страна, за Вас е необходимо само да разполагате с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка.

Нашият център предлага различни модули на обучение по хомеопатия – основен двугодишен курс,  ежегодни курсове за поддържаща квалификация по хомеопатия, както и текущи  семинари с различна тематика.

Хорариумът на основния двугодишен  курс  по клинична хомеопатия е 162 академични часа (54 он-лайн семинара), разделен по равно през двете години – по 81 часа. Така за всяка учебна година са предвидени 27 семинара по 3 академични часа. Тематичната програма по години можете да разгледате тук.

След завършването на курса и успешното полагане на изпит в края на втората година, Вие получавате:

У д о с т о в е р е н и е  п о  Х о м е о п а т и ч н а  Т е р а п и я от Центъра за Обучение и Практикуване на Хомеопатия, както и международна диплома от CEDH

Учебната  2014/2015 година  на ЦОПХ  приключи успешно в края на месец май 2015 г. Форматът на курсовете  ни бе посрещнат много добре от курсистите и мнозина споделиха своите впечатления. Промоцията на “Випуск 2015″, както и връчването на удостоверенията и дипломите на завършилите курсисти ще бъде в края на месец октомври 2015г.

По традиция, ще започнем Новата учебна 2015/2016  година на ЦОПХ с курсовете от втората година на двугодишния ни основен курс на обучение. Първият ни семинар с курсистите втора година ще бъде на 28 октомври (сряда) 2015г.от 18 до 20 часа. Следващите 26 семинара ще се провеждат всяка следваща сряда по същото време.

Курсовете ни за първата година от двугодишния основен курс ще стартират на 12 ноември 2015г. Семинарите на курсистите първа година ще се провеждат както следва :

Откриване и Първи семинар  12 ноември (четвъртък) 2015г. от 18 до 20 часа. Следващите 26 семинара ще се провеждат всеки следващ четвъртък по същото време.

За да се запишете  в съответния курс, моля  изпратете сканирани  на нашия мейл: info@homeopath.bg следните документи:

1. копие от дипломата Ви за завършено висше медицинско образование; студентите пети и/или шести курс представят копие от студентската си книжка със заверен семестър

2. попълнена заявка за участиеизтеглете от  тук

3. копие от банковото платежно нареждане за преведената такса за участие

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧВА ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2015Г.

Крайните дати за изпращане на  сканираните документи  за записване  на курсистите са както следва:

·         Първа година -  до 02 ноември 2015 г.

·         Втора година -  до 23 октомври 2015 г.

 

Такси за учебната 2015/16 година:

При еднократно плащане за курсовете първа/втора година  - 320 лева

При плащане на вноски:

·    1-ва вноска :

-         първа година -  до 02.11.2015г – 200 лева

-         втора година – до 23.10.2015г – 200 лева

·    2-ра вноска за първа/втора година – до 28.12.2015г – 160 лева    

  

NB! Студентите ползват 30% намаление и заплащат такса:

При еднократно плащане за курсовете първа/втора година     - 220 лева

При плащане на вноски:

·     1-ва вноска :

-         първа година -  до 02.11.2015г – 140 лева

-         втора година – до 23.10.2015г –140 лева

·    2-ра вноска за първа/втора година – до 28.12.2015г – 100 лева     

 

Внасянето на всички такси е само по банков път.

Данни, необходими за извършването на превода:

Име на получателя:                              ЦОПХ

Име на банката на получателя:             Postbank, София

IBAN:                                                         BG 26 BPBI 7940 1072 7426 01

BIC:                                                            BPBIBGSF

Основания за превода:                    първа/втора година от основния курс и трите имена на вносителя

След получаването на сканираните документи на мейла: info@homeopath.bg , на всеки курсист ще бъде изпратена, ден преди започването на семинара, персонална парола и инструкции за включване във виртуалната ни семинарна зала.

При възникнали въпроси и/или нужда от допълнителна информация не се колебайте да ни потърсите на телефоните от “Контакти” . 

ОЧАКВАМЕ ВИ !

 

 

 

« Към начална страница