За фармацевти

Уважаеми колегa,

Благодарим Ви за интереса към курсовете за обучение по хомеопатия, предлагани от Центъра за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ!

Ние имаме удоволствието и отговорността да бъдем единствен оторизиран представител на CEDH за България и притежаваме ексклузивното право да преподаваме Клинична хомеопатия по програмите на CEDH.

По тези програми, всяка година се обучават над 3000 медицински специалисти в повече от 20 страни на света, като Франция, Испания, Португалия, Чехия, Бразилия, Тайван, САЩ и други. Преподавателският ни екип включва лекари с богат клиничен опит по хомеопатия, обучени да преподават по методиката на CEDH и да използват най-съвременни педагогически средства на обучение.

В съответствие с основните ценности на обучението, предлагано от ЦОПХ, ние даваме възможност на всеки фармацевт да разшири и обогати своите познания с откриване на една ефикасна фармакология. Тези знания ще са му полезни в ежедневната практика и ще допринесат колаборацията лекар-фармацевт-пациент да бъде успешна.

За настоящата учебна година  Ви предлагаме една иновативна и спестяваща време и средства форма на обучение , каквото е дистанционното електронно обучение. Семинарите ще се провеждат он-лайн, на живо, един път седмично, с продължителност три академични часа от 18 до 20 часа. Представляват мултимедийни Power point презентации, изнесени от квалифицирани и акредитирани лектори – лекари хомеопати  с богат клиничен опит. Чрез тази съвременна форма на обучение се предоставя ценната възможност за интерактивно общуване между всички участници, независимо от това къде се намират в момента.

За да  участвате в курса, от техническа страна, за Вас е необходимо само да разполагате с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка.

Основният курс по клинична хомеопатия за фармацевти е едногодишен. Хорариумът му е  81 академични часа  и е разпределен в  27  он-лайн семинара по 3 академични часа. Тематичната програма  можете да разгледате тук .

След успешното завършване на курса, Вие получавате:

А т е с т а т   п о  Х о м е о п а т и я от Центъра за Обучение и Практикуване на Хомеопатия, както и международен такъв от CEDH.

Учебната  2014/2015 година  на ЦОПХ  приключи успешно в края на месец юни 2015 г. Форматът на курсовете  ни бе посрещнат много добре от курсистите и мнозина споделиха своите впечатления. Промоцията на “Випуск 2015″, както и връчването на удостоверенията  на завършилите курсисти ще бъде в края на месец октомври 2015г.

Новата учебна 2015/2016 година  на ЦОПХ за обучение на фармацевти ще започне по традиция  през месец ноември. Семинарите ще се провеждат както следва :

Откриване и Първи семинар  12 ноември (четвъртък) 2015г. от 18 до 20 часа. Следващите 26 семинара ще се провеждат всеки следващ четвъртък по същото време.

За да се запишете  в съответния курс, моля  изпратете сканирани  на нашия мейл: info@homeopath.bg следните документи:

1. копие от дипломата Ви за завършено висше медицинско образование; студентите пети и/или шести курс представят копие от студентската си книжка със заверен семестър

2. попълнена заявка за участие – изтеглете от  тук

3. копие от банковото платежно нареждане за преведената такса за участие

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧВА ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

Крайната дата за изпращане на  сканираните документи  за записване  на курсистите е 02 ноември 2015 г.

 

Такси за учебната 2015/16 година:

При еднократно плащане   - 320 лева

При плащане на вноски:

·    1-ва вноска  -  до 02.11.2015г – 200 лева

·    2-ра вноска  - до 28.12.2015г – 160 лева      

NB! Студентите ползват 30% намаление и заплащат такса:

При еднократно плащане    220 лева

При плащане на вноски:

·     1-ва вноска  -  до 02.11.2015г – 140 лева

·    2-ра вноска – до 28.12.2015г – 100 лева      

Внасянето на всички такси е  само по банков път.

Данни, необходими за извършването на превода:

Име на получателя:                                ЦОПХ

Име на банката на получателя:             Postbank, София

IBAN:                                                         BG 26 BPBI 7940 1072 7426 01

BIC:                                                            BPBIBGSF

Основания за превода:                     основeн курс по хомеопатия и трите имена навносителя

След получаването на сканираните документи на мейла: info@homeopath.bg , на всеки курсист ще бъде изпратена, ден преди започването на семинара, персонална парола и инструкции за включване във виртуалната ни семинарна зала.

При възникнали въпроси и/или нужда от допълнителна информация не се колебайте да ни потърсите на телефоните от “Контакти” . 

ОЧАКВАМЕ ВИ !

 

 

 

 

« Към начална страница