Методика на обучението

Хомеопатията не е застинала теория, а една непрекъснато развиваща се медицинска практика, затова обучението в ЦОПХ се основава на:

  •  Приоритет на клиничната реалност
  •  Поставяне на точна диагноза
  •  Терапевтичен избор в зависимост от клинично потвърдените показания на хомеопатичните медикаменти и мястото на хомеопатията сред останалите терапевтични възможности.
  •  Надеждност на източниците
  •  Най-нови познания в областта на медицината

 

« Към начална страница