Педагогически принципи

ЦОПХ предлага обучение, което съблюдава едновременно съвременните постижения на медицинската наука (интелектуална прецизност, приоритет на клиниката) и експерименталните източници на хомеопатията (щателно наблюдение на болестите и болните). При преподаването на основните принципи на Клиничната хомеопатия, теорията от Материя медика или лечебната практика, стремежът е да се избягва енциклопедичния дух и книжната ерудиция. В процеса на обучение системно се дават примери от клинични наблюдения и проучвания.
Програмите на ЦОПХ са адаптирани към образователната система на нашата страна.

 

 

« Към начална страница