ЗАЩО ДА ИЗУЧАВАМЕ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ?

Хомеопатията се прилага навсякъде по света, а хомеопатичният метод на лечение, според СЗО, е един от петте най-широко използвани медицински методи.

  1.  Над 22 % от населението (над 100 милиона души) в Европа са прибягвали до хомеопатично лечение.
  2.  Пациентите търсят все по-надеждни и природосъобразни методи на лечение.
  3.  Хомеопатията има редица предимства:
  •  Клинично използвана повече от 200 години
  • Сигурна, нетоксична и без странични реакции
  • Съвместима с всички останали терапии

Хомеопатията не е алтернативен, а комплементарен метод в медицината, обогатяващ терапевтичния арсенал на лекаря – клиницист. Нещо повече, тя ни предоставя конструктивно-аналитичен модел на разсъждение за болестта като процес и за пациента като личност. Познаването на метода и хомеопатичните медикаменти от лекари и фармацевти е задължително условие за ефективното сътрудничество лекар – фармацевт в името и за благото на Пациента!

Ако се интересувате от обучението по Клинична хомеопатия, което ЦОПХ предлага, моля посетете страницата „ За лекари и фармацевти“

 

« Към начална страница