Клинична хомеопатична практика

Практически е невъзможно да се изброят или сгрупират всички заболявания, при които хомеопатията е ефективна, по-важното е тя да се практикува от квалифициран лекар специалист в съответната област , който единствен е в състояние да прецени нейните възможности при наличния казус. Когато клиничната необходимост го оправдава не е нито несъвместимо, нито еретично да се съчетава хомеопатичното с алопатичното лечение. Тези две терапевтични практики са напълно съвместими: хомеопатичното лекарство остава активно, когато е комбинирано с алопатично такова, и обратното. Лекарят-хомеопат има на свое разположение възможностите на хомеопатията, но така също и на алопатията и може, в зависимост от случая, да избере едното или другото, или да ги приложи едновременно. Например, при тежки бактериални инфекции, антибиотиците са особено необходими и използването им е напълно оправдано и наложително. Също така, при мигренозен пристъп основното хомеопатично лечение много добре се съвместява със способите на традиционната терапия за овладяване на пристъпа и намаляване на болката.

Още в ІV век пр.н.е. Хипократ пророчески ни завещава единството на двата метода: “ При лечението на един и същи болен с успех могат да се прилагат едновременно лекарства някой от които имат симптоми сходни с болестта, а други са противоположни на нея!”

Хомеопатът е преди всичко ЛЕКАР! На професионалната му квалификация и човешката му съвест лежи възможността умело да борави с двата терапевтични метода. И следва да ги използва с максимална полза за болния не забравяйки за основния принцип на медицината – Primum non nocere!” 

Ако желаете да се възползвате от предимствата на хомеопатичния терапевтичен метод, моля посетете страницата „Запитване за преглед“

<<Към  начална страница