Предимства

Хомеопатичните медикаменти сами по себе си са лишени от вредни странични въздействия, което е важно преимущество. Нещо повече – те въздействат като специфични модулатори на функциите на болния организъм – т.е. по посока на генетично детерминирания имунологичен отговор, а именно това е било и е в центъра на вниманието и желанието на всеки квалифициран лекар. Хомеопатичното лекарство не действа чрез количество (доза), а чрез качествения си състав – следователно при него не се наблюдават процеси на кумулация (натрупване), привикване или сенсибилизация (алергизация). Тези качества го доближават едва ли не до  “идеалния” медикамент. Това е особено важно в съвременния ни свят, свят на наложителна стресова адаптация, когато много фактори влияят дори и вътреутробно върху тази уникална наша система за самозащита изградена на принципа “направено, предварително подготвено”, наречена имунитет. С галопиращата урбанизация, кибернитизация и космополизъм на обществото, ние принудително и с бързи темпове рушим малко или много връзките на Homo sapiens с първоизточниците на природата.

Всичко това прави особено актуален въпроса за мястото, ефективността и възможностите на хомеопатичния терапевтичен метод – метод на “нежната” медицина, природо- и личностно-съобразна.

Ако желаете да се възползвате от предимствата на хомеопатичния терапевтичен метод, моля посетете страницата „Запитване за преглед“

<<Към  начална страница