МЛЯКОТО НЕ Е ПОЛЕЗНО ЗА ЧОВЕКА, СПОРЕД ОБШИРНО ПРОУЧВАНЕ 

През последните няколко години истината за млякото, минавайки през различни етапи, постепенно излиза наяве. Подобно на много други примери, това, което сме считали за полезно за нашето здраве, изведнъж се оказва  не точно така. Голямо проучване, проведено от изследователи в Университета в Упсала, в Швеция установи, че честотото пиене на мляко води до увеличаване на смъртността и всъщност прави и костите по-склонни към фрактури. (1)

Изследването е публикувано наскоро в реномираното Британско медицинско списание (British Medical Journal). То е проведено специално, за да се провери дали високата консумация на мляко има връзка  със смъртността и фрактурите при мъже и жени.

Изследването е проведено в три различни области на Швеция. Използвани са  данни от две големи шведски кохортни проучвания, първото обхващащо  61 433 жени на възраст от 39-74 години, а второто – 45 339 мъже на възраст от  45 до 79 години. На всички тях са раздадени въпросници за установяване честота на употреба на определени храни. Изследването използва “многомерни модели за оцеляване“, които са “приложими за определяне на връзката между консумацията на мляко и времето до смъртта и фрактурата“.

Получени са следните резултати:

“По време на средно проследяване от 20.1 години, 15 541 жени са починали, а 17 252 са имали фрактура. От тях  4 259 са имали фрактура на бедрената кост. В кохортното проучване на мъже със средно проследяване от 11,2 години, 10 112 души са починали, а  5066 са имали фрактура. От тях 1166  са с фрактура на бедрената кост. При жените, коригираният коефициент на риска за смъртни случаи, при три или повече чаши мляко на ден, в сравнение с по-малко от една чаша на ден е 1,93 (95% доверителен интервал от 1,80 до 2,06).

За всяка чаша мляко, коефициентът на риска за смъртност е 1.15 (1.13-1.17) при жените и 1.03 (1.1-1.4) при мъжете. При по-висока консумация на мляко, за всяка чаша мляко,  при жените не се наблюдава намаляване на риска от фрактура от какъвто и да е вид  (1.02, 1.00 до 1.04) или за фрактура на бедрената кост (1.09, 1.5-1.13). Съответните , коригирани коефициенти на риска при мъжете са 1.01 (0.99 до 1.03) и 1.03 (0.99 до 1.07). В извадки от две допълнителни кохортни проучвания, едно при мъжете и едно при жените, се наблюдава положителна връзка между приема на мляко, както при 8-изо-PGF2α в урината (биомаркер на оксидативния стрес), така и при  серумните нива на  интерлевкин 6 (основен биомаркер за възпаление). “(1)

Кохортното проучване заключава, че високият прием на мляко е свързан с по-висока смъртност  и при двата пола, както и с по-висока честота на фрактурите при жените, но предупреждава, че:

 „Като се има предвид, че става дума за обсервационно проучване и съществува възможност за погрешни изводи и реверсивни  причинно-следствени явления, се препоръчва предпазливо тълкуване на резултатите.” (1)

Това не е единственото изследване, което предполага , а и показва, че млякото не е така добро за човешкия организъм.

В статия, публикувана в Списанието  на Американската медицинска асоциация по  педиатрия (Journal of the American Medical Association of Pediatrics), Дейвид Лудвиг, педиатър в Харвард, подчертава, че се наблюдава тенденция фрактурите на костите да бъдат по-редки в страните, където не се консумира мляко и отбелязва, че има много други източници на калций.

Друго изследване, публикувано в Американското списание за обществено здраве (American Journal of Public Health) показва, че консумацията на мляко и млечни продукти може в действителност да увеличи риска от фрактури с 50 %. (2)

И други проучванията  неднократно са  показвали, че  само вносът на калций  не защитава костите, колкото се предполагаше. Множество изследвания върху  калциеви добавки свидетелстват, че те също самостоятелно не водят до намаляване на риска от  костна фрактура. В действителност се оказва, че витамин D е по-ефективен в това отношение.

Проучванията показват също, че при мъжете млечните продукти могат да увеличат риска от рак на простатата с 30 -50%. (4)

Списъкът буквално продължава и продължава.

Интересно е също да се отбележи, че около 65-75 % от населението на нашата планета, след ранна детска възраст,  има намалена способност да усвоява лактоза. (5) (6) В някои държави, дори над 90 % от възрастното население е с непоносимост към лактоза.

Непоносимостта към лактоза  всъщност представлява  нарушена способност  за усвояване на лактоза, дизахарид, който се  намира в млякото  и други млечни продукти. Лактозата нормално се разгражда  от ензим, наречен лактаза, който се произвежда от клетките на лигавицата на тънките черва.

Имайте предвид, че млякото, което причинява  затруднено храносмилане след ранна детска възраст е кравето мляко, а не майчиното т.е. естествената кърма. Факт е, че  ние сме единственият вид на Земята, който консумира мляко  и от други животни и то след  кърмаческия си период.

Тъй като единствената функция на лактазата  е усвояването на лактозата в млякото, при повечето видове бозайници има драматично намаляване на активността на ензима след отбиването. Лактазната устойчивост у хората се е развила като адаптация към консумацията на друг, различен от човешкия вид мляко и млечни продукти, консумирани след ранна детска възраст. Нашето хранене се е променило много през вековете. В резултат някои от човешките  гени са се адаптирали, но това не е лесен процес. Ето защо не малко  хора са с определена степенна непоносимост към лактозата.

Нито един  друг вид след  отбиването,  през  останалата част от живота си, никога повече не пие  мляко и поради това  няма ензим за разграждане на млечната захар. В процеса на човешката еволюция,обаче, при  някои хора има мутация на лактозния ген. Тази мутация ни позволява да обработваме  лактозата като възрастни. При около 65- 75 %  от хората на планетата с непоносимост към лактозата  обаче е очевидно, че човек не прави това, което е естествено и в съответствие с неговото тяло.

Млякото / млечните продукти не са единственият източник на калций

Списъкът  е много дълъг. Тук  прилагаме един  много кратък списък на немлечни източници на калций.

  • Зеле: Една чаша сурово зеле съдържа около 90 мг  калций. Това означава, че 3,5 чаши зелева салата осигуряват повече калций, отколкото една чаша мляко.
  • Портокали: Един средно голям съдържа около 60 мг калций.
  • Фасул
  • Грах
  • Нахут
  • Киноа
  • Семена
  • Коноп

Източници:

(1) http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6015

 (2)  Feskanich D, Willett WC, Stampfer MJ, Colditz GA. Milk, dietary calcium, and bone fractures in women: a 12-year prospective study. Am J Public Health. 1997 Jun;87(6):992-7.

 (3) Feskanich D, Willett WC, Colditz GA. Calcium, vitamin D, milk consumption, and hip fractures: a prospective study among postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2003 Feb;77(2):504-11.

 (4) Tseng M, Breslow RA, Graubard BI, Ziegler RG. Dairy, calcium, and vitamin D intakes and prostate cancer risk in the National Health and Nutrition Examination Epidemiologic Follow-up Study cohort. Am J Clin Nutr. 2005 May;81(5):1147-54.

 (5) http://consensus.nih.gov/2010/images/lactose/lactose_finalstatement.pdf