НОВА ПАРАДИГМА В БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: ВОДАТА И ПАМЕТТА НА ВИБРАЦИИТЕ

На 8 октомври 2014 г. в  централата на ЮНЕСКО в Париж, Франция се проведе научен симпозиум на тема „Нова парадигма в биологията“. В основата на тази парадигма  стои хомеопатичната потентизация.   В симпозиума взеха участие световноизвестни учени като: откривателят на вируса на СПИН -  професор Люк Монтание, носител на Нобелова награда за медицина  за 2008 год. ; Седрик Виляни, професор в Университета  в Лион и носител  на Филдсов медал за 2010 год.;  Джузепе Витело, професор по теоретична физика в Университета в Салерно, Италия; Марк Анри, професор по молекулярна химия в Университета в Страсбург; Карло Вентура, професор по молекулярна биология в Университета в Болоня. Обсъдена бе и работата на един от най-оригиналните  изследователи на хомеопатичните механизми  – Жак Бенвенист.

За първи път научен симпозиум разглежда появата и възможните социални и медицински последици от една нова парадигма в областта на биологията: електромагнитните вълни и връзката между тях и свойствата на водата. Представени бяха също различни възпроизводими експерименти, които показват, че електромагнитните вълни могат да играят важна роля както в патогенността на микроорганизмите – бактерии и вируси – така и във физиологичните процеси като дифернециацията на  стволови клетки.

Основното послание на конференцията бе за необходимостта от интердисциплинарни изследвания (физика/биология/химия/математика). Организаторите на конференцията са наясно с критичните реакции, които предизвикват  техните разработки сред научната общност, затова  техните резултати бяха съобщени с  най-голяма строгост. Основната им цел бе да се предизвика едно по-широко и мултидисциплинарно обсъждане. Изнесените  данни са  особено важни, тъй като те допълнително обогатяват огромните постижения на молекулярната биология. Те също така предполагат  разработване на нови начини за предаване на генетични съобщения (предаване, трансдукция, телепортация и т.н.).

Предлагаме на вашето внимание резюме за работата на симпозиума, публикувано на страницата на асоциацията „Жак Бенвенист“:

 Резюме от научния симпозиум сряда, 08 октомври, 2014 в ЮНЕСКО, Париж с професорите Люк Монтание, Марк Анри, Карло Вентура и Джузепе Витиело. Също така с участието на  математика Седрик Вилани и журналиста от всекидневника Льо Монд -  Франк Нуши.

 „Биологията в светлината на теоретичната физика: нови хоризонти пред медицината“

Пред една изключително внимателна аудитория от около петстотин души, професорите Люк Монтание, Марк Анри, Карло Вентура и Джузепе Витиело представиха най-новите си изследвания в областта на нова парадигма в биологията и медицината, основана на наблюдения на електромагнитните вълни и тяхната връзка с непроучени  свойства на водата. Тези изследвания показаха, че пионерът  Жак Бенвенист е истински новатор с публикацията си  в списание Нейчър още през 1988 г.

Професор Джузепе Витиело от Университета на Салерно, представи последните си разработки в областта на квантовите  полета и явлението  кохерентност (съгласуванност) в биологията, като се базира на  конкретни научни формули и наблегна на един  нов подход към живата материя.

Професор Марк Анри от университета в Страсбург обобщи последните постижения, свързани с анализа на молекулата на водата и нейното обкръжение в светлината на  квантовата кохерентност и показа, че съществуващите теории вече не са адаптирани към резултатите от актуалните експерименти. Водата е нещо недостатъчно проучено и заслужава да намери  място в бъдещи интердисциплинарни изследователски програми.

https://www.youtube.com/watch?v=nGMk9F9WWkE

Професор Люк Монтание, Нобелов лауреат за медицина, представи най-новите си изследвания с използване на метода на полимеразна верижна реакция (PCR), който е показал наличието на биологична активност при работа с много разреден серум от пациенти с лаймска болест или СПИН. Резултатите са в подкрепа на  работата на Жак Бенвенист, но са получени с други, по-чувствителни технологии. Цифровото предаване на бактериална ДНК в живи клетки се очертава като изключително възпроизводим метод.

Той говори също така за бактериалната етиология на аутизма и постигането на подобрение при това заболяването с използване на  целеви антибиотици.

В заключение, Люк Монтание лансира  прочувствен апел … към представителите на фармацевтичната индустрия да пренасочат своите изследвания, тъй като разработването на нови молекули вече изглежда нещо ненужно  и че  всички събрани аргументи, предполагат едно обсъждане за промяна на парадигмата.

https://www.youtube.com/watch?v=xTHRZvyK9e4&list=UUevGquPCBeKzyOaa2DDiVzg

Професор Карло Вентура от  Университета в Болоня коментира  впечатляващи резултати от свои изследвания, които показват наличие на  вибрационни явления  във вътрешността на стволови клетки. Той нарича тези явления  “Гласът на стволовите клетки”. По този начин  проф. Вентура очерта един по-различен подход  от нашето  механистично схващане за молекулярната биология. Резултатите са публикувани наскоро в няколко научни списания. Този факт е още едно доказателство за приемането  и за формирането  на тази нова парадигма.

В края на тези четири презентации, математикът Седрик Вилани, директор на Института Анри Поанкаре и носител на Филдсов медал, от своя страна,  обобщи в исторически план работата на Жак Бенвенист и полемиката, която последва неговата  първа публикация в списание „Нейчър“ от  1988 г., като  поддържаше благосклонен неутралитет, който бихме искали да видим в научната общност като цяло.

Всъщност, той даде няколко примера от оригинални разработки,  някои от които впоследствие  се оказаха неаргументирани, а  други  признати със задна дата, поради факта, че в момента на първото им публикуване технологията  е била недостатъчно чувствителна. Проблемът за възпроизвеждането е от решаващо значение в нестабилна биологична система с електромагнитна среда със смущения. Върху този факт акцентират всички изследователи, които обръщат  специално внимание  върху отрицателното въздействие на мобилните телефони.

https://www.youtube.com/watch?v=lrZY5OkA6Dg&feature=youtu.be

В заключение, журналистът Франк Нуши от ежедневника Льо Монд,  модерира една вълнуваща  дискусия с участие на присъстващите в залата. Неговият реалистичен подход към дискусията се базираше на дългогодишния му опит по темата “Паметта на водата” от Жак Бенвенист.
Жером Бенвенист, президент на Научно-изследователското сдружение “Жак Бенвенист“ също акцентира върху необходимостта бюджетът за научни изследвания във Франция и Европа  да бъде разделен и ориентиран по-разумно в светлината на тези резултати, очертаващи един нов подход в лечението на болестта.