Clinical Homeopathic Materia Medica

Автор: д-р Иван Несторов

“Клинична хомеопатична материя медика” 896 стр., 2005 г., изд. Изток-Запад, 978-954-321-116-7

“Хомеопатията не е алтернативен, а комплементарен метод в медицината, обогатяващ терапевтичния арсенал на лекаря клиницист. Нещо повече – тя ни предоставя конструктивно-аналитичен модел на разсъждение за болестта като процес и за пациента като личност!”

Д-р Иван Несторов е специалист по детски болести, лекар-хомеопат, преподавател към Център за Обучение и Развитие на Хомеопатията (CEDH). Член на Съвета по Клинична Ориентация на CEDH INTERNATIONAL – Париж, Франция. Председател на Българска Медицинска Хомеопатична Организация (БМХО). Автор на научни публикации в областта на инфекциозните болести, интензивната терапия, клиничната имунология, приложението на хомеопатията като комплементарен метод в лечението на редица заболявания.

Книгата  “Клинична Хомеопатична Материя Медика” дава възможност да се внедри и популяризира този терапевтичен метод в практиката на клинициста в България и е особенно ценно помагало за всички лекари, които практикуват и се интересуват от клинична хомеопатия.

<< Back to home page

Цена: 30.00 лв.