Likopodium Sepia

Автор: д-р Иван Несторов, д-р Иван Енев

 136 стр. 2010 г.  изд. Изток-Запад, 978-954-321-754-0

На вниманието на читателите е първата книга ” Ликоподиум & Сепия Лекарствени взаимоотношения и клинични показания” от поредицата “Хомеопатичен практикум”.

Поредицата бе замислена от нас като спомагателно средство в желанието на лекарите-хомеопати да подобряват непрекъснато квалификацията си и да надстройват знанията, придобити в основния курс по клинична хомеопатия и в ежегодните курсове за поддържаща квалификация организирани и провеждани от ЦОРХ-България.

В тези книги ще  се опитаме да представим подробно  клинично потвърдено и доказано приложение на отделни хомеопатични лекарства, като ще покажем клиничните ситуации, в които се налага преход от едно към друго хомеопатично лекарство.

 

<< Back to home page

 

 

 

 

Цена: 11.00 лв.