Pharmacology and Homeopathic Materia Medica

Автор: Д. Демарк, Ж. Жуани, Б. Поатвен, И.Сен-Жан

500стр., меки корици

Този труд актуализира клиничните показания и токсикологичните и фармакологични данни. Необходим за задълбоченото изучаване на хомеопатичните лекарства. Дава най-новите сведения за точния произход на всяко лекарствено средство. Разгледани са 300 хомеопатични лекарствени средства. Авторският екип, ръководен от Д-р Дени Демарк (създател на CEDH) включва лекари хомеопати с богат клиничен, изследователски и преподавателски опит.

 

<< Back to home page

Цена: 22.00 лв.