Homeopathic Vademekum

Автор: д-р Иван Несторов

“Хомеопатичен вадемекум” 368 стр, 2008 год., изд. Изток-Запад, 978-954-321-479-2

“Познаването на метода и хомеопатичните медикаменти и от страна на фармацевтите е задължително условие за ефективното сътрудничество лекар- фармацевт в името и за благото на Пациента!”

 

 

<< Back to home page

 

 

 

Цена: 14.90 лв.