Homeopathic Materia Medica

Автор: Мишел Гермонпре, Мадлен Пинкас, Моник Торк

 

670 стр., тв. корици, второ издание

Изключителна по своя замисъл и написана от трима автори, чиято компетентност и опит се признават от всички, тази книга предлага на лекарите и фармацевтите, както и на научните работници и преподавателите един инструмент за работа, размисъл и задълбочаване на познанията им в хомеопатията.
Фармакологическият състав на повече от 400 лекарства, представени в този труд, позволява да се разбере действието им и да се сравнят по оригинален начин свойствата им.

<< Back to home page

Цена: 33.00 лв.