Homeopathic Therapy-Part 1: Possibilities in acute Pathology

Автор: Ж. Жуани, Ж.Б.Крапан, А. Дансе, Ж.Л.Масон

280 стр., меки корици
Ефикасна и с възможности за индивидуална адаптция км отделния болен, хомеопатията се превърна в лечебен метод, който много лекари използват с успех за първично лечение на техните пациенти. Този труд позволява да се получат практически познания, които веднага да се приложат при предписването на лечение. Четиримата му автори, едновременно лекари и преподаватели, описват техниката, възможностите и границите на метода. След като излагат общите принципи и основните определения, те навлизат в клиничното приложение на хомеопатията по групи обща патология и по системи: инфекциозни болести, УНГ и дихателна система, кожа и лигавици и т.н.

<< Back to home page

 

 

 

Цена: 14.00 лв.