Homeopathic Therapy-Part2: Possibilities in Chronic Pathology

Автор: Ж. Жуани, Ж.Б.Крапан, А. Дансе, Ж.Л.Масон

392 стр. текст, 86 илюстрации, меки корици

Възможностите на хомеопатията за лечение на хроничните заболявания са добре познати. Те представляват силната страна на този терапевтичен метод, който много лекари вече използват с успех при остро настъпилите състояния. Вторият том на този труд предоставя на читателите възможности за обучение и практика, които почиват на клиничната обективност и съвършеното овладяване на хомеопатичния метод.

<< Back to home page

Цена: 19.00 лв.