Monthly Archives: November 2016

ЗАПОЗНАВАМЕ ВИ С НОЕМВРИЙСКИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА НИ “ХОМЕОПАТИЧЕН МЕДИКАМЕНТ”

Скъпи приятели, Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”. В рубриката: “Хомеопатичната доктрина”, ви представяме статията: „Хронично заболяване ли е хомеофобията?“ на д-р Жак Буле, Франция. Широкият мироглед, задълбочените познания по темата и богатият клиничен опит позволяват на