Homeopathic Literature, recommended by CEPH.

The books are in Bulgarian. For purchasing and additional information please use the contact us page.

Homeopathic Therapy-Part 1: Possibilities in acute Pathology

homeoterapi

280 стр., меки корици Ефикасна и с възможности за индивидуална адаптция км отделния болен, хомеопатията се превърна в лечебен метод, който много лекари използват с успех за първично лечение на техните пациенти. Този труд позволява да се получат практически познания, които веднага да се приложат при предписването на лечение. Четиримата му автори, едновременно лекари и More


Homeopathic Therapy-Part2: Possibilities in Chronic Pathology

tom2

392 стр. текст, 86 илюстрации, меки корици Възможностите на хомеопатията за лечение на хроничните заболявания са добре познати. Те представляват силната страна на този терапевтичен метод, който много лекари вече използват с успех при остро настъпилите състояния. Вторият том на този труд предоставя на читателите възможности за обучение и практика, които почиват на клиничната обективност More


Pharmacology and Homeopathic Materia Medica

farmakologiq

500стр., меки корици Този труд актуализира клиничните показания и токсикологичните и фармакологични данни. Необходим за задълбоченото изучаване на хомеопатичните лекарства. Дава най-новите сведения за точния произход на всяко лекарствено средство. Разгледани са 300 хомеопатични лекарствени средства. Авторският екип, ръководен от Д-р Дени Демарк (създател на CEDH) включва лекари хомеопати с богат клиничен, изследователски и преподавателски опит. More


Homeopathic Materia Medica

medika

  670 стр., тв. корици, второ издание Изключителна по своя замисъл и написана от трима автори, чиято компетентност и опит се признават от всички, тази книга предлага на лекарите и фармацевтите, както и на научните работници и преподавателите един инструмент за работа, размисъл и задълбочаване на познанията им в хомеопатията. Фармакологическият състав на повече от More


Clinical Homeopathic Materia Medica

klini4na

“Клинична хомеопатична материя медика” 896 стр., 2005 г., изд. Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-116-7 “Хомеопатията не е алтернативен, а комплементарен метод в медицината, обогатяващ терапевтичния арсенал на лекаря клиницист. Нещо повече – тя ни предоставя конструктивно-аналитичен модел на разсъждение за болестта като процес и за пациента като личност!” Д-р Иван Несторов е специалист по детски болести, лекар-хомеопат, More


« Към начална страница