The Newspaper “Homeopathic Compass”  is available on-line only in bulgarien

“Хомеопатичен компас” – година XІІ /2024/ брой 125

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Хомеопатия в грижата за черния дроб“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. След кратък пропедевтичен увод за чернодробните заболявания, авторът разкрива възможностите на хомеопатията в терапевтичен и профилактичен план.

А в рубриките: “В помощ на практиката“ и „ Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите полезна и лесно приложима в практиката информация.

Ведри пролетни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІІ /2024/ брой 124

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Дисменорея“ на д-р Мартин Тасон, Франция. Авторката дефинира този здравословен проблем при жените и дава успешни терапевтични решения, подкрепени с клинични случаи от практиката си.

И както обичайно, в традиционните ни рубрики: “В помощ на практиката“  и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Свежа пролет и добро настроение!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІІ /2024/ брой 12

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Терапевтично досие“ ви представяме статията: „ Възможности на хомеопатията при нарушения на сърдечния ритъм“ на д-р Антоан Демонсо, Франция. В нея той ни представя не само терапевтичните възможности на хомеопатията при това често срещано страдание, но и ги подкрепя с клинични случаи от практиката си, както и дава лесно приложими съвети за профилактика.

А в рубриката “В помощ на практиката” ще намерете интересна и надявам се полезна информация.

Приятно четене в очакване на пролетта!

Прочетете вестника онлайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година XІІ /2024/ брой 122

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Хомеопатия и болка“ на д-р Франсиско Морсильо, Испания. В увлекателен наративен стил, авторът прави пропедевтична „дисекция“ на този синдром и разкрива възможностите на хомеопатията за разрешаването на предизвикващите го здравословни проблеми.

А в рубриката: “Материя медика“  ще намерите полезна и лесно приложима в практиката информация.

Здрави и спорни дни!

Прочетете вестника онлайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година XІІ /2024/ брой 121

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “В помощ на практиката” ви представяме статията: „ Ролята на хомеопатията при лечение и превенция на обикновена настинка“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. В нея той ни представя не само терапевтичните възможности на хомеопатията при това най-често срещано заболяване, но и дава лесни приложими съвети за профилактика.

И в рубриките: „Материа медика“ и  „История на хомеопатията“ ще намерете интересна и надявам се полезна информация.

Приятно четене и здрава и харна 2024 година!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 120

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “В помощ на практиката“ ви представяме експозето: „Хомеопатия и гастрит“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. След кратък пропедевтичен обзор, авторът представя възможностите на хомеопатията при това нерядко срещано страдание в съвременния свят.

И в традиционните ни рубрики: “Материя медика” и “Новости в медицината“  ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Весели празници и здрава, спорна 2024 година!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 11

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме статията: „ Остаряване и хомеопатия. Десет тайни на здравословното остаряване.“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. В наративен стил, подкрепен с научно обосновани тези, авторът описва този съществен и неминуем епизод от нашия живот, дава практични съвети как да остаряваме щастливи и представя терапевтичните възможности на хомеопатията при често срещаните здравословни проблеми.

В рубриките „Материа медика“ и  „Хомеопатията по света“ ще намерете интересна и надявам се полезна информация.

Приятно четене и харни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 11

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “В помощ на практиката” ви представяме статията: „ Хомеопатична аптечка. Десет хомеопатични медикамента които трябва да имаме у дома.“ на    д-р Гийермо Басаури, Испания. В нея той  повдига изконни въпроси на лечебното изкуство, прецизира мястото на самолечението и представя терапевтичните възможности на хомеопатията при често срещани здравословни проблеми.

В рубриките „Хомеопатичната доктрина“ и  „Хомеопатията по света“ ще намерете интересна и надявам се полезна информация.

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 117

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Материя медика“ ви представяме експозето: „Aurum metalicum и за какво се използва в хомеопатията“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Авторът представя този поликрест през призмата на богатия си клиничен опит, което несъмнено улеснява приложението му в практиката на лекаря хомеопат.

И както обичайно, в традиционните ни рубрики: “Нови изследвания в хомеопатията“  и „История на хомеопатията“ ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Харни дни и на учениците спорна година!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 116

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме експозето: „Да демаскираме Platina“ на д-р Сабин Шено, Франция. Без да отнема ореола на „екстравагантният медикамент“, авторката ни разкрива клиничните показания на Platina, което  прави медикамента лесно приложим в ежедневната  практика.

А в традиционните ни рубрики: “В помощ на практиката“  и „Хомеопатията по света“ ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Слънчево и весело лято!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 115 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Юношество и хомеопатия“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. В увлекателен наративен стил, авторът прави пропедевтична „дисекция“ на този сложен и важен етап в развитието на индивида и разкрива възможностите на хомеопатията за разрешаването на здравословните проблеми.

И както обичайно, в традиционните ни рубрики: “В помощ на практиката“  и „История на хомеопатията“ ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Здраве и нека да е лято – мирно, слънчево и безгрижно!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 114 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “В помощ на практиката“  ви представяме статията: „Какво представляват ендокринните разрушители, как влияят на здравето и как хомеопатията може да ни помогне“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Авторът ни запознава с тези „тихи убийци“ на съвремието и дава ценни съвети и приложими терапевтични решения.

А в традиционните ни рубрики: „ Терапевтично досие“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите интересна и надявам се, полезна информация.

Слънчеви и спорни пролетни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 113 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “В помощ на практиката“  ви представяме статията: „ Как хомеопатията може да ни помогне при пролетна астения“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Авторът ни запознава с проблема и дава ценни съвети и приложими терапевтични решения.

А в традиционната ни рубрика: “История на хомеопатията“ ще намерите интересна и надявам се, полезна информация.

Здрави и приятни пролетни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 112  

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме експозето: „ Депресия и хомеопатия “ на д-р Гийермо Басаури, Испания. В емоционално наративен стил, авторът ни запознава с проблема и дава ценни съвети и приложими терапевтични решения.

А в традиционните ни рубрики: “В помощ на практиката“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите интересна и надявам се, полезна информация.

Здрави и радостни пролетни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 11

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Материя медика“ ви представяме експозето: „Actaea racemosa. Реактуализация на Материя медика“ на д-р Жозет Нугез, Франция. Благодарение на богатия си клиничен опит и отлични познания на Материя медика, авторката ни разкрива клиничните показания на този медикамент, което прави лесно приложението му в ежедневната ни практика.

А в традиционните ни рубрики: “В помощ на практиката“  и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Бъдете здрави!

Прочетете вестника онлайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година XІ /2023/ брой 110

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Зима и хомеопатия“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. В увлекателен наративен стил, авторът прави епидемиологична „дисекция“ на сезона и разкрива възможностите на хомеопатията за разрешаването на здравословните проблеми.

И както обичайно, в традиционните ни рубрики: “В помощ на практиката“  и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Здраве и спорни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 109

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Материя медика“ ви представяме експозето: „Mercurius solubilis в хомеопатията“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Благодарение на богатия си клиничен опит и отлични познания на Материя медика, авторът ни разкрива клиничните показания на този поликрест, което прави лесно приложението му в ежедневната ни практика.

А в традиционните ни рубрики: “В помощ на практиката“  и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Весела Коледа и здрава и харна 2023 година!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 108

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката В помощ на практиката“ ви представяме експозето: „Kalium phosphoricum при лечение на умствено, емоционално и физическо изтощение“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Тематично допълваме рубриката със статията: „8 хомеопатични медикамента за „мозъчна мъгла“ и лоша памет“.

А в традиционната ни рубрика: “Нови изследвания и хомеопатия““ ще намерите интересна и вярвам полезна информация.

Здрави и спорни дни !

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 10

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме експозето: „ Как да преодолеем глософобията – страх от публично говорене“ на д-р Гонсало Фернандес Кирога, Испания. Авторът ни запознава с проблема и дава ценни съвети и приложими терапевтични решения.

А в традиционната ни рубрика: “В помощ на практиката“ ще намерите интересна и надявам се, полезна информация.

Здрави и топли есенни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 106

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Хомеопатичната доктрина“ ви представяме статията: „Един хомеопат в музея Прадо“ на д-р Хосе Игнасио Торес, Испания. В увлекателен наративен стил, авторът ни развежда из галериите на музея Прадо и ненатрапчиво ни запознава с някой „малки, но големи“ медикаменти от Материя медика.

А в традиционната ни рубрика: “В помощ на практиката“  ще намерите, надявам се, интересна и полезна информация.

Успешна учебна година на малчуганите и бъдете здрави!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 105

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Какво представлява социалната фобия и синдрома на „откритото лице“ на д-р Гонсало Фернандес Кирога, Испания. След кратко пропедевтично представяне, авторът дава ценни съвети и приложими терапевтични решения на този значим и актуален здравен проблем.

А в традиционната ни рубрика: “Нови изследвания и хомеопатия““ ще намерите интересна и полезна информация.

Слънчево и безгрижно лято !

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 10

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание брой 104 на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Хомеопатичната доктрина“ ви представяме статията: „ Хипократ – бащата на съвременната медицина“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. В увлекателен, наративен стил, авторът припомня изконните правила на лечебното изкуство, завещани ни от древността и  преминали проверката на времето.

И в традиционнати ни рубрики: “В помощ на практиката“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите актуална, интересна и полезна информация.

Слънчеви дни и бъдете здрави !

Прочетете вестника онлайн! 

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 103

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Възможностите на хомеопатията при лечение на основни неврокогнитивни разстройства“ на д-р Ги Вилано, Франция. След кратко пропедевтично представяне, авторът дава ценни съвети и приложими терапевтични решения на този значим, в личен и обществен аспект, здравен проблем.

А в традиционната ни рубрика: “В помощ на практиката““ ще намерите интересна и полезна информация.

Спорни и приятни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 102

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Материя медика“ ви представяме първата част на статията: „ Arsenicum album – лекарствени взаимоотношения “на д-р Жозет Нугез, Франция. Благодарение на задълбочените си познания на Материя медика и богатата си клинична практика, авторката ни запознава с терапевтичните показания на този поликрест в контекста на взаимоотношенията му с други медикаменти. Представяме ви също и експозето „ Apis mellifica при лечение на ухапвания от насекоми“ на д-р Фернандо Кирога, Испания.

И в традиционнати ни рубрики: “В помощ на практиката“ и „Новости в медицината“ ще намерите актуална, интересна и полезна информация.

Светли празници и бъдете здрави !

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 101

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме втората част на статията: „ Зависимости “на д-р Патрик Вашет, Франция. Авторът прави пропедевтична „дисекция“ на този наболял проблем за обществото ни и предлага практически приложими терапевтични решения.

И в традиционнати ни рубрики: “В помощ на практиката“ и „Новости в медицината“ ще намерите актуална, интересна и полезна информация.

Мирни и здрави пролетни дни!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 100

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юбилейния 100-тен брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме първата част на статията: „ Зависимости “ на д-р Патрик Вашет, Франция. Авторът прави пропедевтична „дисекция“ на този наболял проблем за обществото ни и предлага практически приложими терапевтични решения.

И в традиционнати ни рубрики: “В помощ на практиката“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите актуална, интересна и полезна информация.

Обичайте се и бъдете здрави !

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година X /2022/ брой 9 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Хомеопатичната доктрина“ ви представяме статията: „Органонът на Самуел Ханеман – най авангардната визия в медицината„ на Сусана Пичардо, Мексико. Авторката го определя като ценно наследство, върху което се  изграждат визията и идеите на лечебното изкуство и в наши дни.

А в традиционната ни рубрика: „В помощ на практиката“ ще намерете интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Здрава и спорна 2022 година!

Прочетете вестника он-лайн! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 98

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Хомеопатичната доктрина” ви представяме статията: „Хомеопатични медикаменти в музея Прадо“ на д-р Педро Борего Руис, Испания. Авторът, в ролята си на медицински гид, предлага един по различен поглед върху част от богатото художествено наследство, съхранявано в него.

И в традиционните ни рубрики: „История на хомеопатията“ и „Новости в медицината“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Весели празници и здрава, мирна и успешна 2022 година!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 97

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ще се запознаете с експозето на д-р Хорхе Манреса, Испания „Какво представлява запекът и как да се преборим с хомеопатия “.  Авторът прави задълбочен пропедевтичен анализ на проблема и дава приложими терапевтични решения с хомеопатични медикаменти.

А в рубриките ни: „ История на хомеопатията“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и актуална информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Бъдете здрави!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 9

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Терапевтично досие“ ви представяме втората част на статията: „Метали, деца и хомеопатия“ на д-р Себастиан Мюслен и д-р Франсоа Мюле. Колегите от Франция правят задълбочен епидемиологичен и пропедевтичен анализ по тази актуална тема и дават приложими терапевтични решения.

И в традиционната ни рубрика: „Новости в медицината“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Златна и приятна есен !

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 9

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Терапевтично досие“ ви представяме първа част на статията: „Метали, деца и хомеопатия“ на д-р Себастиан Мюслен и д-р Франсоа Мюле. Колегите от Франция правят задълбочен епидемиологичен и пропедевтичен анализ по тази актуална тема и дават приложими терапевтични решения.

Чрез рубриката „Хомеопатичната доктрина“ ще се запознаете с експозето: „ Хомеопатия – принципи и ангажираност“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Авторът припомня изконни, но като че ли позабравени истини, касаещи лечебния процес и връзката лекар-пациент.

Здрави дни и „На добър час!“ на учениците!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 9

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Хомеопатичната доктрина“ ви представяме статията: „Лятното слънцестоене. Циклите на живота и хомеопатията “ на д-р Гийермо Басаури, Испания.

Чрез рубриката “В помощ на практиката” ще се запознаете с експозето на д-р Хорхе Манреса, Испания „ Витилиго – възможностите на хомеопатията “ – целогодишно страдание, но особено актуално през летните месеци.

И в традиционната ни рубрика: „Новости в медицината“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Слънчево лято и приятна ваканция!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 93

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме статията: „Синдром на замръзналото рамо“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Авторът прави задълбочен клиничен анализ на проблема и показва възможностите на хомеопатията за разрешаването му. Чрез рубриката „В помощ на практиката“  ще се запознаете с презентацията на известния натуропат – графиня Ангелика Волфскийл, Германия „ Холистичната гледна точка за здравето на сърцето“.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Здрави и слънчеви летни дни!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 92

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „В помощ на практиката“ ви представяме статията: „Лечение на конюнктивит с хомеопатия“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Авторът прави задълбочен клиничен анализ на проблема и показва възможностите на хомеопатията за разрешаването му. Чрез рубриката “Терапевтично досие” ще се запознаете с експозето на д-р Вероник Бауман, Франция „ Панически атаки, пристъпи на тревожност и хомеопатия “ – тема наболяла в съвремието ни.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Бъдете здрави!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 91 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви запознаваме със статията: „ Възможностите на хомеопатията при лечението на остеопорозата “на д-р Кристел Беснар-Шарве, Франция. Авторката прави широк професионален обзор на проблема и показва терапевтичните възможности на хомеопатията.

А в традиционната ни рубрика: „Хомеопатията по света“ ще намерите актуална и полезна информация.

Здрави и слънчеви дни!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 90

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме статията: „Ендометриоза. Терапевтичен модел в интегративната медицина“ на д-р Кристел Беснар-Шарве, Франция. Авторката прави задълбочен клиничен анализ на проблема и показва възможностите на хомеопатията за разрешаването му.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 89

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви представяме втората част на статията: „ Хомеопатията може да помогне при развод “на д-р Хосе Игнасио Торрес, Испания. Авторът, в характерния си увлекателен, наративен, стил ни представя по темата петнадесет клинични случая от богатата си практика.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите актуална и полезна информация.

Бъдете здрави !

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година IX /2021/ брой 88 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката Терапевтично досие“ ви запознаваме със статията: „ Хомеопатията може да помогне при развод “ на д-р Хосе Игнасио Торрес, Испания. Авторът прави умела наративна дисекция на психо-емоционалните пролеми съпътстващи събитието и показва терапевтичните възможности на хомеопатията.

А в традиционните ни рубрики: „Хомеопатичната доктрина“ и „Хомеопатията по света“ ще намерите актуална и полезна информация.

Здрава и харна 2021 година!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 87 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Материя медика” ви запознаваме със статията: „Два невротрансмитера – допамин и серотонин” на колегите от Франция – д-р Мартин Мезонньов и д-р Еме Холцшерер. Благодарение на отличните си познания на Материя медика и богат клиничен опит, авторите представят тези медикаменти в контекста на практическото им приложение.

А в рубриката: „В помощ на практиката“, както винаги, ще намерите актуална и полезна информация.

Весели празници и бъдете здрави!

Прочетете вестника онлайн!

Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 86

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „В помощ на практиката“, в контекста на епидемичната обстановка и есенно- зимния сезон, ви запознаваме със статиите: „Как да стимулираме нашите естествени сили с хомеопатия“ на д-р Гийермо Басаури, Испания и „COVID 19 – новото предизвикателство пред хомеопатията“ на Лорена Моралес, Мексико.

А в рубриките: „Хомеопатията по света“ и „Нови изследвания в медицината“, както винаги, ще намерите актуална и полезна информация.

Пазете се и бъдете здрави!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 85

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Материя медика” ви запознаваме със статията: „Сулфур и неговите свойства в хомеопатията“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. Благодарение на отличните си познания на Материя медика и богат клинични опит, авторът представя този поликрест в контекста на практическото му приложение.

А в рубриките: „В помощ на практиката“ и „Нови изследвания в медицината“, както винаги, ще намерите актуална и полезна информация.

Пазете се и бъдете здрави!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 84

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводната си статия „Научни доказателства & хомеопатия“ отдаваме уважение и почит към паметта на д-р Питър Фишър, Обединено кралство.

А в рубриките: „В помощ на практиката“ и „ Хомеопатията по света“, както винаги, ще намерите актуална и полезна информация.

Желая ви слънчеви и спорни дни!

Прочетете вестника он-лайн!

 

 

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 83

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Терапевтично досие” ви представяме експозето: „Как да лекуваме кошмари при децата с хомеопатия“ на д-р Хорхе Манреса, Испания. На базата на своя богат клиничен опит, авторът дава проверени в практиката съвети, като акцентуира на ролята на хомеопатията в успеха на лечението.

А в традиционните ни рубрики „В помощ на практиката“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите интересна и актуална информация.

Здраво лято и приятна ваканция !

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 82

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме статията: „Тендинит при спортисти“ на д-р Каталина Дари, Франция. Авторът прави задълбочен клиничен анализ на проблема и показва възможностите на хомеопатията за разрешаването му.

И в традиционните ни рубрики: „Нови изследвания и хомеопатия“ и „В помощ на практиката“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Слънчеви дни и бъдете здрави!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 81 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви запознаваме със статията: „Хомеопатия при лечение на разширени вени“ на д-р Гийермо Басаури, Испания. В контекста на неминуемото обездвижване при сегашната епидемична обстановка, както и във връзка със затоплянето на времето, статията придобива още по-голяма значимост.

А в рубриките: „В помощ на практиката“ и „ Нови изследвания и хомеопатия“, както винаги, ще намерите актуална и полезна информация.

Желая ви слънчеви и спорни дни!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 80 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви запознаваме със статията: „Как да лекуваме с хомеопатия, в условията на карантина, някои често срещани през пролетта заболявания“ на д-р Хорхе Манреса, Испания. В контекста на сегашната епидемична обстановка, авторът дава ценни съвети, съпроводени с практични терапевтични препоръки.

А в рубриките: „Хомеопатичната доктрина“ и „ Нови изследвания и хомеопатия“, както винаги, ще намерите актуална и полезна информация.

Пазете се и бъдете здрави!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 79 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Титулната статия на броя е посветена на поведението ни по време на разразяващата се пандемия COVID 19.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме статията: „ Хомеопатично лечение на лумбалгия“ на д-р Хосе Торес, Испания. Авторът прави задълбочен клиничен анализ на проблема и показва възможностите на хомеопатията за разрешаването му.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Честита пролет и бъдете здрави!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 78 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви запознаваме със статията „Физиология и патология на гърдата – от раждането до юношеството“ на д-р Мишел Фериьо-Гарсия, Франция. Авторът прави резонен пропедевтичен преглед по темата и демонстрира възможностите на хомеопатията при лечението на патологичните ѝ състояния в различните периоди от живота.

А в рубриката „В помощ на практиката“, д-р Хорхе Манреса, Испания с експозето си: „Пет вирусни детски заболявания с кожни прояви и тяхното лечение с хомеопатия“ ни предоставя ценни практически съвети в терапевтичен план.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VIIІ /2020/ брой 77 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Терапевтично досие” ви представяме експозето: „Хомеопатични медикаменти за остър синузит“ на д-р Хосе Игнасио Торес, Испания. На базата на своя богат клиничен опит, авторът дава проверени в практиката терапевтични алгоритми, като акцентуира и на ролята на споделената информация в успеха на лечението.

А в традиционната ни рубрика „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите интересна и актуална информация.

Здрава, спорна и мирна 2020 година!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 76

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводната си статия ви поздравяваме с настъпващите светли празници и ви желаем мирна, здрава и успешна 2020 година!

В рубриката “Терапевтично досие” завършваме започнатата в предходния брой статия: „Ти, аз, той…Всеки със своя бърнаут“ на д-р Ги Вилано, Франция.

А в рубриката „ Нови изследвания и хомеопатия“, както винаги, ще намерете актуална и полезна за практиката ви информация.

Весела Коледа и щастлива 2020 година!

Прочетете вестника он-лайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 75 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме статията: „Ти, аз, той…Всеки със своя бърнаут“ на д-р Ги Вилано, Франция. Авторът прави задълбочен клиничен анализ на проблема и показва възможностите на хомеопатията за разрешаването му.

И в традиционните ни рубрики: „В помощ на практиката“ и  „Хомеопатията по света“  ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 74

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие” ви представяме експозето: ” Как да посрещним адекватно характерните за есента вирусни заболявания” на д-р Иван Несторов, България. На базата на своя богат клиничен опит като специалист по детски болести и лекар хомеопат, авторът дава проверени в практиката съвети, които биха били полезни както за практикуващите лекари, така и за самите пациенти.

А в традиционните ни рубрики “В помощ на практиката” и ” Хомеопатията по света”, ще намерите интересна и актуална информация.

Златна и приятна есен!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 73 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Хомеопатичната доктрина” ви представяме статията: „Някъде в Ла Манча… Говорим за хомеопатия.“ на д-р Хосе Торес, Испания. Базирайки се на участието си във Втория международен конгрес по систематология, авторът, разсъждава в увлекателен, наративен стил, за мястото на хомеопатията не само в медицината, но и в модела на сложните адаптивни системи на растеж, развитие и управление.

А в традиционните ни рубрики „ В помощ на практиката“ и „Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерите интересна и полезна информация.

Прочетете вестника он-лайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 72

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „В помощ на практиката“ ви запознаваме със статията: „Ексцесивно потене или хиперхидроза – лечение с хомеопатия“ на д-р Хорхе Манреса, Испания. След кратък пропедевтичен преглед, авторът ни разкрива възможностите на хомеопатията при този мултиетиологичен синдром, поставящ често терапевтични проблеми при лечение с конвенционални средства.

А в традиционната ни рубрика: „Хомеопатията по света“  ще намерите интересна, и надяваме се полезна, информация.

Прочетете вестника  он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 71 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Материя медика – в помощ на практиката“ ви запознаваме със статията: „Видове главоболие.Медикаменти за мигрена“ на д-р Даниел Симека, Франция. Авторът ни предоставя ценна информация за терапевтичните възможности на хомеопатичните медикаменти, както в периода на мигренозната криза, така и за профилактирането на изявите ѝ чрез лечение на терена.

А в традиционната ни рубрика: „Хомеопатичната доктрина“  ще намерите интересна и полезна информация за вашата ежедневна практика.

Приятно четене !

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 70

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Терапевтично досие“ ви представяме статията: „Отказване от тютюнопушене при бременност“ на д-р Олга Латановиц, Франция. Авторката прави кратък, но съдържателен обзор на вредите от тютюнопушенeто през този функционален период от живота на жената и предлага ценни терапевтични алгоритми, лесно приложими в практиката.

И в традиционните ни рубрики „В помощ на практиката“ и „Мнението на специалиста”, ще намерите интересна и полезна информация.

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 69

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В титулната рубриката ви представяме кратък репортаж от проведената наскоро VIII-ма национална конференция по шуслерова терапия и хомеопатия, преминала под мотото : „Живот без алергии“.

А в традиционните ни рубрики: „Мнението на специалиста“ и  „Нови изследвания“, ще намерите интересна и полезна информация.

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 68

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Мнението на специалиста” ви представяме експозето: „Риносинузити в детската възраст – диагностични или терапевтични предизвикателства“ на д-р Иван Несторов, България.

И в традиционната ни рубрика „В помощ на практиката“, ще намерите интересна и полезна информация.

Прочетете вестника он-лайн! 

            

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 67

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „В помощ на практиката” ви представяме статията: „Рецидивиращи ринофарингити“ на д-р Макс Тето, Франция. На базата на своя богат клиничен опит и енциклопедични познания на материя медика, авторът ни предоставя ценни съвети, лесно приложими в ежедневната практика. Предлагаме ви и терапевтични решения при кашличен синдром, а д-р Мирко Бергер, Германия, ни представя накратко възможностите на хомеопатията в D потенции при болки в гърлото.

А в традиционната ни рубрика „ Хомеопатията по света“, ще намерите интересна и полезна информация.

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година VII /2019/ брой 66

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Терапевтично досие” ви представяме статията: „Артрозна болест и хомеопатия“ на д-р Патрик Питрон, Франция. Авторът прави задълбочен анализ на възможностите на хомеопатията  при третирането на това страдание, давайки ценни практически напътствия за избор на правилните теренни и симптоматични медикаменти.

А в традиционните ни рубрика „ В помощ на практиката“, ще намерите интересна и полезна информация.

Прочетнете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 65 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание  декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Зиморничавост и чувствителност към студ“ на д-р Шарл Андре Пижо, Франция. Авторът прави задълбочен анализ на чувствителните типове и оценя ползата в клиничната практика на това базисно понятие от хомеопатичната доктрина.

А в традиционната ни рубрика: „Мнението на специалиста – в помощ на практиката“, д-р Хорхе Манреса, Испания,  демонстрира възможностите на хомеопатията при сезонната патология.

Весели коледни и новогодишни празници!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 64 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание  ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката „Материя медика – терапевтични възможности” ви представяме статията: „Оkoubaka – ново хомеопатично лекарство за повлияване на страничните ефекти при химиотерапия“ на д-р Жан-Лионел Баго, Франция. Благодарение на богатия си клиничен опит и енциклопедични познания, авторът прави анализ на съществуващите доказателства за медикамента към днешна дата и дава своя практически поглед върху патогенезата му.

А в традиционните ни рубрики: „Нови изследвания и хомеопатия“ и „ В помощ на практиката“ ще намерите интересна и полезна за ежедневната ви практика информация.

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 63

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Рецидивираща абдоминална болка в детската възраст и нейното хомеопатично лечение “ на д-р Хорхе Манреса, Испания. Авторът прави диференциално диагностичен анализ на това страдание и ни дава ценни терапевтични насоки, лесно адаптируеми в лекарската ни практика.

А в традиционната ни рубрика: „Материя медика – в помощ на практиката“, д-р Гийермо Басаури, Испания и д-р Вероник Боман, Франция, демонстрират възможностите на хомеопатията в здравословен и социален аспект.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 62

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

In memoriam на бележития лекар, лекар хомеопат на Нейно Величество Кралицата на Обединеното кралство, д-р Питър Фишер, ви запознаваме с експозето му: „Дерматологични заболявания и хомеопатия“.

А в традиционната ни рубрика „В помощ на практиката“, както винаги, ще намерите интересна и полезна информация.

Слънчеви предесенни дни и приятно четене!

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 61

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Терапевтично досие“ ви запознаваме със статията: „Детето луетик“ на д-р Патрис Пьоти, Франция. На базата на клинични случаи от практиката си и добро познание на материя медика, авторът демонстрира, че луетичната реактивност, като хроничен модус на реакция, не е приоритет само на възрастните.

А в традиционните ни рубрики: „Хомеопатията по света“ и „В помощ на практиката“  ще намерите интересна и полезна за практиката ви информация.

Весело и безгрижно лято !

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 60

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Хомеопатичната доктрина“ ви запознаваме с експозето: „Хомеопатия и антропософска медицина“ на д-р Вероник Боман, Франция. В наративен стил, авторката ни запознава с исторически факти в развитието на тези две доктрини и разкрива къде се позиционират те в терапевтичен аспект.

А в традиционните ни рубрики: „Материя медика – в помощ на практиката“ и „ Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите полезна информация за вашата ежедневна практика.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 59 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Материя медика – в помощ на практиката“ ви запознаваме със статията: „Хомеопатията – алтернатива на инхибиторите на протонната помпа“ на д-р Сирил Ги, Франция. Без да се противопоставя на конвенционалната терапия, авторът демонстрира възможностите на хомеопатията за преодоляването на редица страдания от храносмилателния тракт.

В рубриките ни : „Терапевтично досие“ и „ Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерите полезна информация, която не само ще обогати хомеопатичния ви кръгозор, а ще подпомогне клиничната ви практика.

Прочетете вестника он-лайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 58

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Терапевтично досие“ ви запознаваме със статията: „Физическа и психическа умора: скритата депресия“ на д-р Филип Рошблав, Франция. На базата на богатия си клиничен опит и доброто познание на хомеопатичните медикаменти, авторът прави обстоен анализ на този все по-често срещан синдром и демонстрира възможностите на хомеопатията за преодоляването му.

А в рубриката ни : „Хомеопатичната доктрина“ чрез експозето си: „Пет дезинформационни мита за хомеопатията“ Дейна Улман, САЩ оборва безпринципните атаки срещу хомеопатията.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 57

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание  мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „В помощ на практиката“ ви запознаваме с ескпозето: „Тиреоидни заболявания и околна среда“ на д-р Ю. Жиаварини, Франция. Авторът прави критичен анализ на влиянието на околната среда за възникването на тези страдания и демонстрира възможностите на хомеопатията в комплексната им терапия.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за ежедневната ни практика.

Прочетете вестника он-лайн!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 56

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „В помощ на практиката“ ви запознаваме с ескпозето: „Да оптимизираме кърменето на детето“ на д-р Олга Латановиц, Франция. Авторката прави задълбочен обзор на ползата от кърменето в ранна детска възраст и демонстрира възможностите на хомеопатията за поддържането на този значим физиологичен процес.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за ежедневната ни практика.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година VI/ 2018/ брой 55

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “В помощ на практиката” ви представяме експозето: „Лечение на лабиален херпес с хомеопатия“ на маг. фармацевт Инмакулада Висенте, Испания. Авторката прави задълбочен пропедевтичен анализ на това често срещано страдание и демонстрира ефекта от хомеопатичното лечение.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ и „История на хомеопатията“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите на този терапевтичен метод.

Приятно четене и здрава и спорна 2018 година!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 54

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводната си статия в него екипът на ЦОПХ ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници.

Рубриката „В помощ на практиката“ ви предлага експозето: „Грипни синдроми, трахеобронхити и хомеопатия“ на д-р Д. Симека, Франция. Авторът, през призмата на своя богат клиничен опит, ни дава ценни терапевтични напътствия за ежедневната ни практика.

И с традиционната ни рубрика: “Нови изследвания и хомеопатия“ ще се запознаете с достиженията и развитието на този терапевтичен метод в наши дни.

Приятно четене, весела Коледа и здрава и щастлива 2018 година!

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 53

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Рубриката „Материя медика – в помощ на практиката“ ви предлага експозето: „Приносът на хомеопатията при лечението на подагра“ на д-р Режина Патру и д-р Константин Ковасала, Румъния. Авторите представят позитивни резултати при клиничното си наблюдение на репрезентативна група пациенти.

И в традиционната ни рубрика: “Мнението на специалиста“ ще намерете полезна информация за възможностите на този терапевтичен метод.

Приятно четене !

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 52

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание  октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Терапевтично досие“ ви запознаваме с ескпозето: „Възможности на хомеопатията при тежки ревматоидни заболявания“ на д-р Бернар Шемони, Франция. Авторът, през призмата на своя клиничен опит, ни представя практически значима и лесно приложима тактика при лечението с хомеопатия на тези заболявания.

И в традиционната ни рубрика: „Мнението на специалиста“ ще намерете полезна информация за ежедневната ни практика.

Приятно четене и спокойни есенни дни!

Прочетете вестника он-лайн

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 51

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Възможности на хомеопатията за лечение на рецидивираща кандидоза“ на д-р Хосе Игнасио Торес, Испания. Авторът прави задълбочен клиничен анализ на проблема и показва терапевтичните възможности за разрешаването му.

И в традиционните ни рубрики: „Нови изследвания и хомеопатия“ и  „Мнението на специалиста“  ще намерете актуална и интересна информация, която вярваме, че ще ви бъде от полза в практиката.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 50

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме втората част на статията: „Разстройства на хранителното поведение при подрастващите“ на д-р Патрик Вашет, Франция. Авторът прави задълбочен анализ на тези зачестяващи клинични състояния при подрастващите и ни дава ценни терапевтични насоки, лесно адаптируеми в лекарската ни практика.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите на този терапевтичен метод.

Приятно четене и слънчево и весело лято!

Прочетете вестника он-лайн

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 49

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Разстройства на хранителното поведение при подрастващите“ на д-р Патрик Вашет, Франция. Авторът прави задълбочен анализ на тези зачестяващи клинични състояния при подрастващите и ни дава ценни терапевтични насоки, лесно адаптируеми в лекарската ни практика.

А в традиционната ни рубрика: „В помощ на практиката“, д-р Гийермо Басаури, Испания ни демонстрира възможностите на хомеопатията при най-често срещаните здравословни проблеми по време на бременност.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 48

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Зависимости в юношеска възраст“ на Марин Гине-Демонсо, клиничен психолог и д-р Антоан Демонсо, Франция. Благодарение на богатия си клиничен опит и познания по материята, авторите ни запознават с възможностите на интегративната медицина при тези, за съжаление, зачестяващи състояния при подрастващите.

И в традиционната ни рубрика: „Мнението на специалиста“  ще намерете актуална информация за един интересен и полезен поглед към начина ни на функциониране.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 47

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Терапевтично досие“ ви запознаваме с ескпозето: „Нов хомеопатичен подход към болестта на Алцхаймер и невродегенеративните заболявания“ на д-р Ридха Лимам, Тунис. Авторката ни представя ценна, практически значима и лесно приложима, стратегия при лечението с хомеопатия на тези зачестяващи заболявания.

И в традиционната ни рубрика: „Материя медика – в помощ на практиката“ ще намерете интересна и полезна информация за ежедневната ни практика.

Светли пролетни дни!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 46

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Езикът при заболявания на храносмилателната система“ на д-р Маривон Надо-Лешнер, Франция. Използвайки езика като надеждна и достъпна база данни, авторката прави задълбочена и обоснована диференциална диагноза на подходящите хомеопатични медикаменти с цел правилния им и лесен подбор при лечението на такива клинични случаи.

И в традиционната ни рубрика: „Мнението на специалиста“ ще намерете интересна и полезна информация как да се справяме с емоционалните си проблеми с помощта на хомеопатията.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 45

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Терапевтично досие “ ви запознаваме със статията „Хомеопатия и нарушения на съня при бебето и детето“ на д-р Лари Баскайнд, Ню Йорк. Благодарение на своя богат клиничен опит и отлични познания на медикаментите от материя медика, авторът ни представя терапевтичните възможностите на хомеопатичните медикаменти и ни дава ценни съвети при използването им в ежедневната практика.

И в традиционните ни рубрики: “Мнението на специалиста“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите на този терапевтичен метод.

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година V/ 2017/ брой 44

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие” ви представяме статията: „Парализа на лицевия нерв, причинена от студ и хомеопатичното ѝ лечение“ на д-р Модесто Рока, Испания.

И в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите на този терапевтичен метод.

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 43

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал и с експозето на д-р Гийермо Басаури, Испания, ви пожелаваме весели  Коледни и Новогодишни празници сред роднини и приятели!

Чрез рубриката „В помощ на практиката “ ви запознаваме със статията „Възможностите на хомеопатията при нервно-психични нарушения при възрастни пациенти“ на д-р Антоан Демонсо, Франция. Благодарение на своя богат клиничен опит, както и отлични познания на медикаментите от материя медика, авторът ни представя една задълбочена диференциална диагноза на терапевтичните възможности на хомеопатичните медикаменти и ни дава ценни съвети при използването им в ежедневната практика.

И в традиционната ни рубрика „История на хомеопатията“ ще се запознаете с интересната и обективна позиция на д-р Алберто Сакристан относно един, за съжаление често срещан, феномен в последните години. 

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 42

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Хомеопатичната доктрина”, ви представяме статията: „Хронично заболяване ли е хомеофобията?“ на д-р Жак Буле, Франция. Широкият мироглед, задълбочените познания по темата и богатият клиничен опит позволяват на автора да поднесе материята професионално, в характерния си наративен стил, при това запазвайки практическата ѝ насоченост.

И в традиционната ни рубрика: „Мнението на специалиста“ ще намерете интересна и полезна информация как да се адаптираме по-лесно към сезонните промени с помощта на хомеопатията.

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 41

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Терапевтично досие“ ви запознаваме с експозето: „Информираност и стареене“ на д-р Патрик Вашет, Франция. Задълбочените познания в областта на Материя медика, както и богатият му клиничен опит, позволяват на автора да ни представи често срещани „чувствителни типове“ в тази възраст и да ни даде ценни съвети за  използването им в ежедневната практика. 

И в традиционната ни рубрика “Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите на този терапевтичен метод.

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 40

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Чрез рубриката „Терапевтично досие “ ви запознаваме със статията „Световъртежи /Вертиго/“ на д-р Даниел Бертие, Франция. Благодарение на своя богат клиничен опит, както и  енциклопедични познания на медикаментите от материя медика, авторът ни представя една задълбочена диференциална диагноза на терапевтичните възможностите на хомеопатичните медикаменти и ни дава ценни съвети при използването им в ежедневната практика.

И в традиционните ни рубрики: “Мнението на специалиста“ и „Хомеопатията по света“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите на този терапевтичен метод.

Прочетете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 39

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.
С уводната си статия ви запознаваме с Петата Международна Конференция на флагмана на Клиничната хомеопатия – Центъра за Обучение и Развитие на Хомеопатията /ЦОРХ/ провела се в Чикаго, САЩ от 24 до 26 юни 2016г.
Рубриката „Материя медика – в помощ на практиката“ ви предлагаме втората и последна част на  експозето: „Калии“ (калиеви съединения). Клинични показания и особености“ на д-р Маривон Надо-Лешнер от Тулуза, Франция.
И в традиционната ни рубрика: “История на хомеопатията“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието през годините на този терапевтичен метод.

Приятно четене и слънчево и весело лято!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 38

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Рубриката „Материя медика – в помощ на практиката“ ви предлага първата част на  експозето: „Калии“ (калиеви съединения). Клинични показания и особености“  на д-р Маривон Надо-Лешнер от Тулуза, Франция. Ерудицията и богатият клиничен опит на авторката и позволяват да разкрие, в увлекателен стил, лекарствените взаимодействия на калиевите деривати и да ни даде ценни съвети при използването им в ежедневната практика.

И в традиционните ни рубрики: „Хомеопатията по света“ и “Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите на този терапевтичен метод.

Прочете вестника онлайн!

Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 37

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”  ви представяме експозето: „Ваканция сред природата“ на д-р Жак Буле, Франция. Високата ерудиция и богатият клиничен опит му позволяват, в характерния за него увлекателен стил,  да ни даде ценни здравни съвети за летния ваканционен период.

В продължение на темата по-горе, чрез рубриката „Материя Медика – в помощ на практиката“,  ви запознаваме със статията: „Малка хомеопатична аптека за лятната ваканция – съвети“ на д-р Ксавие Лямбрич, Испания.

А в традиционната ни рубрика: „Хомеопатията по света“ ще намерете интересна информация за отношението на Негово Кралско Височество Принц Чарлз към използването на този терапевтичен метод .

Прочете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 36

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”  ви запознаваме с експозето: „Хомеопатично лечение на предменструална мастодиния в периода на перименопаузата“ на д-р Фабиен Донер, Франция. Авторката ни представя възможностите на хомеопатията при тази често срещана в съвремието ни патология при жената.

И както в предходните броеве, в традиционната ни рубрика: „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерите интересна информация относно развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене и весели Великденски празници!

Прочете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 35

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”  ви запознаваме със статията: „Преимущества от свързването на хомеопатия с остеопатия при лечение на гастроезофагеален рефлукс  и рецидивиращи унг и/или белодробни патологии при кърмачето и детето“ на д-р Шихеб Хафса, Тунис.

И както в предходните броеве, в традиционната ни рубрика: “Нови изследвания и хомеопатия ще намерете интересна информация относно възможностите и развитието на този терапевтичен метод по света.

Приятно четене!

Прочете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 34

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: „Материя медика – в помощ на практиката“ ви предлагаме експозето „ Живачните соли“ на д-р Моник Кийар, Франция. Ерудицията, богатия клиничен опит, както и енциклопедичните познания на авторката ѝ позволяват да представи материала увлекателно, без да прави компромис с практическата насоченост.

И чрез традиционната ни рубрика: „Мнението на специалиста“ ще се запознаете с актуалната за сезона статия: „Повишена температура и хомеопатия“ на д-р Иван Несторов.

Приятно четене и бъдете здрави!

Прочете вестника онлайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІV/ 2016/ брой 33

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: „Материя медика – в помощ на практиката“ ви предлагаме втората част на експозето: „Семейство Картофови“  на д-р Дидие Десуарт, Франция, продължение от предходния ни брой.

Чрез рубриката: „Мнението на специалиста“ ви запознаваме със статията: „Генетика: мястото, където хомеопатията и алопатията обещават да се срещнат“ на д-р Гуалберто Диас, Испания.

И както в предходните броеве, в традиционната ни рубрика: “Нови изследвания и хомеопатия ще намерете интересна информация относно възможностите и развитието на този терапевтичен метод.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 32 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С титулната си страница, екипът на ЦОПХ ви поздравява с наближаващите светли празници и ви пожелава: Весела Коледа и мирна, спорна и щастлива Нова 2016 година!

В рубриката: „Материя медика – в помощ на практиката“ ви предлагаме първата част на експозето: „ Семейство Картофови“  на д-р Дидие Десуарт, Франция. Ерудицията, богатия клиничен опит, както и енциклопедичните познания на автора му позволяват да представи материала увлекателно, без да прави компромис с практическата насоченост.

И в традиционната ни рубрика: „Мнението на специалиста“ ще намерите интересна и полезна информация за възможностите  на хомеопатията  при лечението на зимните депресии.

Приятно четене и радостни предколедни дни !

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 31 

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”  ви запознаваме със статията: „Мускулно-скелетни нарушения“ на д-р Моник Кийяр, Франция. Авторката ни представя възможностите на хомеопатията при тази често срещана патология в съвремието ни.

И както в предходните броеве, в традиционната ни рубрика: „Хомеопатията по света“ ще намерите интересна информация относно развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 30

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви  информираме за започването на новата учебна 2015/2016 година на ЦОПХ.

В рубриката: “Терапевтично досие”  ви представяме продължението на  експозето: „ Кърмачето – от храносмилателните симптоми към лечението на терена“ на д-р Моник Берион и д-р Мартин Сейяр, Франция, представено в предходния ни брой.

В рубриката: „Мнението на специалиста“ ви запознаваме със статията на д-р Иван Несторов „Смущения в поведението на детето и повлияването им с хомеопатия“.

И както в предходните броеве, в традиционната ни рубрика: „История на хомеопатията“ ще намерете интересна информация относно развитието на този терапевтичен метод през годините по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 29

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви  информираме за започването на новата учебна 2015/2016 година на ЦОПХ.

В рубриката “Терапевтично досие”  ви представяме експозето: “Кърмачето – от храносмилателните симптоми към лечението на терена” на д-р Моник Берион и д-р Мартин Сейяр, Франция. Благодарение на своя богат клиничен опит и енциклопедични познания, авторките ни представят възможностите на хомеопатията при цитираната патология в тази крехка детска възраст.

И както в предходните броеве, в традиционната ни рубрика “Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 28

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”, ви запознаваме със статията: „Възможностите на хомеопатията преди, по време и непосредствено след раждането“ на д-р Фабиен Донер, Франция и съавтори. Авторите са с богат клиничен опит  при прилагането на този терапевтичен метод при това най-желано и радостно функционално състояние на жената.

Рубриката „Материя медика – в помощ на практиката“ ви предлага експозето: „ Folliculinum при мъжа“  на д-р Хасен Дербел, Тунис. Материалът е много актуален за нашите дни; потвърждава тезата, че предписването на хомеопатичните медикаменти не е предупрелено по пол и възраст и има подчертана практическа насоченост.

И в традиционните ни рубрики: „История на хомеопатията“ и “Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите  на този терапевтичен метод и използването му във ветеринарната медицина.

Приятно четене и слънчево и весело лято!

 

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 27

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”, ви запознаваме с тезата: „Прескрипция за края на бременността“ на акушерката Клер Дени. Авторката предлага на пациентките проста и лесно приложима рецепта за подобряване на комфорта в този етап на бремеността и предотврятяването на усложненията по време на раждането.

И в традиционните ни рубрики: „История на хомеопатията“ и “Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите  на този терапевтичен метод.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 26

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката:“Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Фотодерматозите – доброкачествен летен луцит – от нозологията към Материя медика и обратно” на д-р Иван Несторов. Авторът обобщава своя и чуждестранния клиничен опит и реферирайки надеждни литературни източници показва възможностите на хомеопатията при тези страдания.

И в традиционните ни рубрики: “Интегративна медицина“ и „Хомеопатията по света“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите  на хомеопатията, както и от все по осъзнатата потребност от интегративен подход при лечението на заболяванията.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 25

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката:“Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Мястото но теренните медикаменти за лечение на патологиите на бъбреците и уринарните пътища“ на д-р Маривон Надо-Лешнер. Задълбочените познания по темата и богатия клиничен опит позволяват на автора да поднесе материята професионално, с подчертана практическа насоченост.

Чрез рубриката: “Материя медика – в помощ на практиката“ ще се запознаете с експозето: „Сезонни алергии и хомеопатия“ на д-р Иван Несторов. Разгледани са най-надеждните и клинично достоверни медикаменти от Материя медика, които могат да ви бъдат полезни в практиката.

И чрез рубриката „Анонси“, ви каним да участвате на първия практически семинар по Текар терапия на 25 април 2015г в парк хотел Витоша, София.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 24

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Дисхидрозиформена екзема“ на д-р Жак Буле. Задълбочените познания по темата и богатия клиничен опит позволяват на автора да поднесе материята професионално, с подчертана практическа насоченост.

И в традиционните ни рубрики: “Нови изследвания и хомеопатия“ и „Хомеопатията по света“ ще намерете интересна и полезна информация за развитието и възможностите  на този терапевтичен метод.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 23

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Терапевтично досие”, ви представяме статията: „Афония и пресипналост“ на фармацевта Бенедикт Трикно и д-р Жак Буле. Експозето им е с подчертана практическа насоченост и доказва смисъла на добрата колаборацията между  фармацевт и лекар за успешното лечение на пациента.

В рубриката: „Материя медика – в помощ на практиката“ с материала: „Хомеопатия и зимни спортове“ ви предлагаме, актуална за сезона, лесна и успешна схема за справяне със съпътстващия травматизъм и последиците от специфичните климатични въздействия.

И в традиционната ни рубрика: “Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете интересна и  полезна информация за развитието и възможностите  на този терапевтичен метод.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година ІІI/ 2015/ брой 22

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В рубриката: “Хомеопатичната доктрина”, ви представяме  втората част на експозето: „Хомеопатична превенция“ на д-р Франк Шофрю.  Енциклопедичните му познания по историята на медицината, съчетани с  богат  клиничен опит, му позволяват да ни представи увлекателно развитието на идеята за превенцията на заболяванията през вековете в светлината на различните терапевтични подходи.

И в традиционните ни рубрики: “Нови изследвания и хомеопатия“ и  „Хомеопатията по света“ ще намерете интересна и  полезна информация за развитието и възможностите  на този терапевтичен метод.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн! 

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 21

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния си материал, екипът на ЦОПХ ви поздравява с наближаващите светли празници и ви пожелава: Мирна, Спорна, Весела и Щастлива Нова 2015 година!

В рубриката: “Хомеопатичната доктрина”, ви представяме  първата част на експозето: „Хомеопатична превенция“ на д-р Франк Шофрю.  Енциклопедичните му познания по историята на медицината, съчетани с  богат  клиничен опит, му позволяват да ни представи увлекателно развитието на идеята за превенцията на заболяванията през вековете в светлината на различните терапевтични подходи.

И в традиционните ни рубрики: „Хомеопатията по света“ и „История на хомеопатията“ ще намерете интересна и  полезна информация за развитието и възможностите  на този терапевтичен метод.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 20

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

Със статията: „Нова парадигма в биологията и медицината: водата и паметта на вибрациите“, ние  ви  информираме за проведения в Париж на 08 октомври 2014г. научен симпозиум с участието на  световно известните учени – професорите: Люк Монтание, Марк Анри, Седрик Виляни, Джузепе Витиело и Карло Вентура. Статията ни е с линкове към видеоматериалите на форума.

В рубриката: “Материя медика – в помощ на практиката”, ви представяме експозето: „Израз на тревожността на детето“ на д-р Патрик Вашет. Благодарение на богатия си клиничен опит той ни представя, в стегнат стил, възможностите на хомеопатията в регулирането на този наболял в съвремието ни проблем.

И в традиционните ни рубрики: „Интегративната медицина – настояще и бъдеще“ и „Нови изследвания и хомеопатия“ ще намерете полезна информация за развитието и възможностите им за опазване на здравето ни.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 19

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание октомврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви  информираме за записването на новата учебна 2014/2015 година на ЦОПХ.

В рубриката “Материя медика – в помощ на практиката” ви представяме статията: „ Материя медика – минерална, растителна, животинска и в комбинация“ на д-р Жан Франсоа Бекер. В нея той  прави  задълбочен  анализ и съпоставяне на често използвани хомеопатични медикаменти.  Експозето на автора  е определено с практическа насоченост, с полезни препратки към случаи от богатия му и дългогодишен  клиничен опит.

В новата ни рубрика „Интегративната медицина – настояще и бъдеще“, ще намерете полезна информация за развитието и възможностите на този концептуален модел в лечебно- диагностичния процес за опазване на здравето ни.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 18

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание септемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви  информираме за започването на новата учебна 2014/2015 година на ЦОПХ.

В рубриката “Хомеопатичната доктрина” д-р Франк Шофрю анализира, на базата на широка и достоверна библиография, приноса на Ханеман в развитието на фармакопеята и фармакологията.

И както в предходните броеве, в традиционната ни рубрика „ Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 17

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви запознаваме с проведената в Лос Анжелис Първа Интернационална Конференция по Клинична Хомеопатия на ЦОРХ в САЩ.

В новата рубрика “Хомеопатичната доктрина”, чрез  експозето си „ Хомеопатия – история и актуалност“,  д-р Иван Несторов  дава отговор на  актуални въпроси по отношение на развитието на хомеопатията в наши дни.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света” и            „ Терапевтично досие“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията, разпространението на този терапевтичен метод по светa и приложението  му в практиката.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 16

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание юнския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  анонсираме  успешното приключване на поредната ни учебна година проведена дистанционно, он-лайн, на живо.

Чрез рубриката “Терапевтично досие”, ние ви представяме статията „ Инсолация.Топлинен удар“ на д-р Жак Буле, д-р Антоан Демонсо и д-р Ив Левек, Франция. В нея авторите по синтезиран начин представят възможностите на хомеопатичното лечение при тези сезонни патологии. Благодарение на своя богат клиничен опит  те ни предоставят полезни и клинично проверени директиви, лесно приложими в практиката на всеки лекар.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света” и   „ Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 15

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание майския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви  предлагаме да се запишете за участие в  он-лайн семинара: „Мигрени и хомеопатия. Хомеопатично лечение на офталмичната мигрена“ . Д-р Лупиас е лекар хомеопат с богат клиничен опит, известен и уважаван преподавател във Франция и по света, дългогодишен директор на Центъра по хомеопатия в Монпелие. Семинарът е част от обучителните модули на поддържащата квалификация по клинична хомеопатия на ЦОПХ.

В  новата ни рубриката “Патогенеза, история, актуалност”,  ние ви представяме презентацията на д-р Ален Бержьорон – „Алохомеопатия“. В нея авторът  по оргинален и интригуващ начин изтъква необходимостта от взаимно допълване на различните терапевтични методи.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света” и  „ Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 14

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание априлския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви  информираме за предстоящото  провеждане на он-лайн семинар „ Мигрени и хомеопатия. Хомеопатично лечение на офталмичната мигрена“ с лектор  д-р Жан-Пиер Лупиас. Д-р Лупиас е лекар хомеопат с богат клиничен опит, известен и уважаван преподавател във Франция и по света, дългогодишен директор на Центъра по хомеопатия в Монпелие. Семинарът е част от обучителните модули на поддържащата квалификация по клинична хомеопатия на ЦОПХ.

В рубриката “Терапевтично досие”, ви представяме статията „Поленови алергии и теренното им лечение“ на д-р Маривон Лешнер. В нея авторката прави полезна клинична реперторизация  на големите поликрести въз основа на надеждни Материи медики като акцентира значението им за фоновото лечение на поленозите.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света” и   „ Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн!

 

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 13

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на вашето внимание мартенския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  ви  информираме за предстоящото  провеждане на он-лайн семинар „ Болести на простата и хомеопатия“ с лектор д-р Иван Несторов. Семинарът е част от обучителните модули на поддържащата квалификация по клинична хомеопатия на ЦОПХ.

В рубриката “Материя медика – в помощ на практиката”, завършва продължението на статията „ Психични клинични симптоми“. Авторът, д-р Франк Шофрю, Франция, ни представя  един обширен и задълбочен анализ за стойностите на тези симптоми в различни материи медики до наши дни, разглеждайки ги в диференциално-диагностичен аспект.

Чрез рубриката „Страница на специалиста“ ви запознаваме с един работен ден на практикуващ лекар хомеопат в университетската болница в Ница.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики,  вие ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн

“Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 12

Мили приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на Вашето внимание февруарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  Ви  информираме за предстоящото  провеждане на он-лайн семинар „ Болести на простата и хомеопатия“ с лектор д-р Иван Несторов. Семинарът е част от обучителните модули на поддържащата квалификация по клинична хомеопатия на ЦОПХ.

В рубриката “Материя медика – в помощ на практиката”, следва продължението на статията „ Психични клинични симптоми“. Авторът, д-р Франк Шофрю, Франция, ни представя  един обширен и задълбочен анализ за стойностите на тези симптоми в различни материи медики до наши дни, разглеждайки ги в диференциално-диагностичен аспект.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” История на хомеопатията” иНови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн

 

” Хомеопатичен компас” – година ІI/ 2014/ брой 11

Мили приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на Вашето внимание януарския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводния материал в него ние  Ви  информираме за предстоящата международна конференция по Клинична хомеопатия в Лос Анжелис, САЩ.

В рубриката “Материя медика – в помощ на практиката”, Ви предлагаме статията “ Rhus toxicodendron – медикамент при костно ставни патологии“. Авторът, д-р Маривон Надо, Франция, ни представя   един обширен и задълбочен анализ на клиничните стойности  от патогенетичното табло на медикамента като прави полезни препратки към лекарствените му взаимоотношения с други медикаменти от Материя медика.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света”Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн

 

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 10

Скъпи приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на Вашето внимание декемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводната статия в него ние  Ви поздравяваме  с настъпващите Коледни и Новогодишни празници.

В рубриката “Материя медика – в помощ на практиката”, следва продължението от миналия брой на статията „ Психични клинични симптоми“. Авторът, д-р Франк Шофрю, Франция, ни представя  един обширен и задълбочен анализ за стойностите на тези симптоми в различни материи медики до наши дни, разглеждайки ги в диференциално-диагностичен аспект.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света”Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн

 ” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 9

Мили приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на Вашето внимание ноемврийския брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

С уводната статия в него ние поздравяваме колегите от „ Випуск 2013“ на ЦОПХ за успешно завършения основен двугодишен курс по хомеопатия.

В рубриката “Материя медика – в помощ на практиката”, д-р Франк Шофрю, Франция ни представя  един обширен и задълбочен анализ за стойностите на психичните клинични симптоми в различни материи медики до наши дни, разглеждайки ги в диференциално-диагностичен аспект.

И както в предходните броеве, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света”Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 8

Мили приятели,

Центърът за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ предлага на Вашето внимание осмия брой на електронния си бюлетин “Хомеопатичен компас”.

В него Вие ще намерите информация за записване в курсовете по хомеопатия на ЦОПХ през новата 2013/2014 учебна година, провеждани дистанционно (он-лайн, на живо).

В рубриката “Терапевтично досие”, д-р Фабиен Донер, Франция Ви представя възможностите на хомеопатията при лечениeтo на хроничните болки в малкия таз, в частност интерменструалния синдром.

И още, в традиционните ни рубрики ” Хомеопатията по света”Нови изследвания и хомеопатия“, ще намерете полезна информация относно новостите в хомеопатията и развитието на този терапевтичен метод по светa.

Приятно четене!

Прочетете вестника он-лайн

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 7   

В броя, с титулният материал: „ Започва записването за курсовете по клинична хомеопатия на ЦОПХ – учебна 2013/2014 година “  Ви каним да се включите в нашите, дистанционно, он-лайн провеждани, курсове на обучение по международните програми на CEDH.

Чрез рубриката „ Терапевтично досие“ ще се запознаете със статията „ ПРЕДМЕНСТРУАЛЕН СИНДРОМ ОТ ХИПЕРЕСТРОГЕНЕН ТИП“ на  колектив от ведущи  лекари хомеопати от Франция.

В рубриката  „ Материя Медика – в помощ на практиката“, д-р Жак Буле, Париж, Франция ни представя медикамента Folliculinum .

И от  традиционната ни  рубрика   „ Хомеопатията по света “ ще узнаете  за възможностите на хомеопатията   при справяне с нарастващата криза на антимикробна резистентност.

Приятно четене !

Прочетете вестника он-лайн

 

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 6   

В броя четете:

Успешно приключи първата година от иновативната форма на дистанционно обучение по клинична хомеопатия на ЦОПХ

В  рубриката „ Терапевтично досие“ ще се запознаете със статията „ РЕВМАТОЛОГИЯ И БРЕМЕННОСТ “ на д-р Фабиен Донер  от Франция, лекар-хомеопат, акушер-гинеколог с многогодишен опит.

От рубриката „ Хомеопатията по света “ ще узнаете, че  хомеопатията намалява използването на болкоуспокояващи медикаменти с  50 процента.

И от  традиционната ни  рубрика  „ Нови изследвания и хомеопатия “, ще научите новости в областта на хомеопатията.

Приятно четене !

Прочетете вестника он-лайн

 

 

 

 

 

 

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 5

В броя четете:

” ЦОПХ – българската хомеопатична школа с интернационален облик” .

В  рубриката  „ Материя Медика – в помощ на практиката “  ще се запознаете подробно с медикамента Conium maculatum, клиничните  показания и лекарствените му взаимотношения.

В рубриката „ За Хомеопатията по света “  ще узнаете за позитивното отношение на здравните власти в Мексико към хомеопатията.

И както  винаги, от традиционната ни  рубрика „ Нови изследвания и хомеопатия “, ще научите новости в областта на хомеопатията.

Прочетете вестника он-лайн

 

 

 

 

 

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 4

В броя четете:

Покана за продължаваща квалификация по Клинична хомеопатия - поради изявения интерес он-лайн семинарът  ” Ревматоидни артрити и хомеопатия”, с лектор д-р Жан Пиер Лупиас,  ще се проведе и на 4 юни 2013г.

В рубриката “Терапевтично досие” -  “Поведение на лекаря хомеопат при лечение на  остра уртикария” с автори д-р Жак Буле, д-р Антоан Демонсо и д-р Ив Левек, Франция.

От традиционните рубрики ще  научите любопитни факти относно историята на хомеопатията,  както и ще получите полезна информация:  резултати от изследвания в областта на  хомеопатията.

Прочетете вестника онлайн

 

 

 

 

 

 

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 3

В броя четете:

Продължаваща квалификация по Клинична хомеопатия – покана за он-лайн семинар ” Ревматоидни артрити и хомеопатия”. Семинарът е част от обучителните модули, в рамките на поддържащата квалификация по хомеопатия, организирани и провеждани от Центъра за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ. Лектор на този семинар е д-р Жан Пиер Лупиас, лекар хомеопат с богат практически опит, известен преподавател във Франция и по света, дългогодишен директор на Центъра за обучение по хомеопатия в Монпелие.

В  рубриката “Терапевтично досие”, ще се запознаете с полезната и интересна презентация ” Синдром на PFAPA и лечението му с хомеопатия” на д-р Роберто Ордонес, Испания.

В рубриката “История на хомеопатията” ви срещаме с известни личности и интересни факти около хомеопатията. В  броя ще узнаете любопитни факти за битието на Чарлз Дарвин.

Рубриката “Нови изследвания и хомеопатия” също ще ви заинтригува и информацията в нея ще ви бъде полезна.

Прочетете вестника онлайн

 

 

 

 

 

 

 

” Хомеопатичен компас” – година І / 2013/ брой 2

В броя четете:

Продължаваща квалификация по Клинична хомеопатия,

Инфлуцид при вирусни инфекции с повишена температура,

Из “История на хомеопатията”,

Нови изследвания и хомеопатия…

Прочетете вестника онлайн

 

 

 

 

 

 

 

“Хомеопатичен компас”  - година I / 2013  / брой 1

В броя четете:
Терапевтично изследване върху болестта на Алцхаймер,
Модел за въздействие на хомеопатичните лекарства,
Трета международна среща по клинична хомеопатия на CEDH….

Прочетете вестника онлайн 

 

 

 

 

 

Homeopathic Compass”  - year  I / 2013  / edition 1

Find the following information in the publication:
Therapeutic research on Alzheimer disease
Model for the effects of homeopathic medicines
Third International Meeting on Clinical Homeopathy CEDH ….